1. Arvonnan järjestäjä

Ammattiopisto Spesia
Kuortaneenkatu 13, 00520 Helsinki
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistutaan etsimällä tonttipiiloja Triplasta sekä täyttämällä paperisen tai sähköisen lomakkeen, jonne lisätään tonttulöydöt sekä omat yhteystiedot. Arvontaan osallistuminen ei edellytä kaikkien tonttupiilojen löytämistä. Arvontaan voi osallistua 1.-19.12.2021. Osallistuminen ei edellytä ostamista.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan osallistujien kesken 20.12.2021. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Palkinnon voi noutaa Ammattiopisto Spesian Helsingin toimipaikasta tai palkinto toimitetaan postipakettina voittajalle. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin.

4. Palkinto

Arvonnan voittaja saa yllätyssäkin, jonka arvo on noin 80€ per kpl. Voittoja on yhteensä 3 kappaletta.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.  Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanien vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Ammattiopisto Spesia vastaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan julkaista Ammattiopisto Spesian hallinnoimilla sosiaalisen median tileillä sekä verkkosivuilla.