Näistä koulutamme

Monia teemoja, erilaisia toteutuksia – tutustu esimerkkeihin alla

Mielenterveyden ja opiskelukyvyn tukeminen -verkkokoulutus (2 op)

Mielenterveyden ja opiskelukyvyn tukeminen -verkkokoulutus (2 op)

Verkkokoulutuksessamme saat tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, mielenterveyden häiriöistä ja niiden vaikutuksista toiminta- ja opiskelukykyyn. Opit tunnistamaan mielenterveyden häiriöitä sekä kohtaamaan, tukemaan ja ohjaamaan henkilöä, jolla on mielenterveyden häiriöihin liittyviä pulmia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiisi kuuden kuukauden aikana – aloita, kun sinulle parhaiten sopii!

lue lisää
Nepsy-osaamista lastensuojeluun ja perhesosiaalityöhön

Nepsy-osaamista lastensuojeluun ja perhesosiaalityöhön

Syventävää Nepsy-koulutusta lastensuojelun parissa työskenteleville ammattilaisille nepsy-osaamisen vahvistamiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa ja ymmärrystä neuropsykiatrisista vaikeuksista sekä ohjauksen ja tuen välineistä. Käytännönläheinen koulutuksemme antaa osallistujille keinoja ja konkreettisia työkaluja tukea perheitä, lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

lue lisää
Nepsy-valmentajakoulutus

Nepsy-valmentajakoulutus

Ratkaiskeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus eli tuttavallisemmin nepsy-valmentajakoulutus antaa tutkimus- ja käytännön tietoa erilaisten haasteiden syistä ja ratkaisuista. Opit tukemaan asiakkaasi arjen hallintaa, toiminnanohjausta ja sosiaalisissa tilanteissa pärjäämistä. Spesia Asiantuntijapalveluilla on pitkäaikainen kokemus nepsy-valmentajakoulutusten toteuttajana.

lue lisää
Lyhytnepsy verkossa – neuropsykiatrisista vaikeuksista ja niissä tukemisesta (2 op)

Lyhytnepsy verkossa – neuropsykiatrisista vaikeuksista ja niissä tukemisesta (2 op)

Verkkokoulutuksessamme saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, erityisesti ADHD:sta ja autismikirjon häiriöistä, niiden vaikutuksista oppimiseen, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Koulutuksen kautta kehität keinojasi tukea henkilöä, jolla on tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai tunnetaitojen vaikeuksia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiisi kuuden kuukauden aikana – aloita, kun sinulle parhaiten sopii.

lue lisää
Työnohjaukset

Työnohjaukset

Työnohjaus on oman työn tutkimista, pohtimista, arviointia ja kehittämistä sekä uusien työvälineiden ideoimista. Työnohjauksessa pohditaan työhön, työyhteisöön ja työrooleihin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita – tunnistaen ja jäsentäen. Työnohjauksen tarkoituksena on tavoitteellisesti tukea henkilöstöä työstä nousevien tunteiden käsittelyssä, tuottaa ratkaisuja ja välineitä arjen tilanteisiin sekä jäsentää ajatuksia ja näkökulmia työstä. Nyt myös pedagogista työnohjausta!

lue lisää
Erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen

Erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen

Uudistunut ammatillinen koulutus edellyttää opiskelun henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opiskelupolkujen luomista kaikille opiskelijoille. Ammattiopisto Spesian asiantuntijapalvelut tarjoaa koulutuksia ja konsultaatiota erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

lue lisää
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus asiakkaille

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus asiakkaille

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä, jonka tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja. Valmennuksesta hyötyvät ihmiset, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, autismikirjon häiriö tai kehityksellinen kielihäiriö.

lue lisää
Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen opiskelija tarvitsee usein monenlaista tukea. Tuen tarpeen voivat liittyä kulttuurillisiin tekijöihin, kotoutumiseen, traumaattiseen taustaan, kielitaidon puutteeseen ja oppimisen pulmiin. Koska pulmat ovat erilaisia ja jokainen ihminen vahvuuksineen yksilöllinen, on maahanmuuttajataustainen opiskelijakin kohdattava yksilönä.

lue lisää
Jaa ja opi lisää -mentorointi

Jaa ja opi lisää -mentorointi

Kaipaatko tukea valmentajan työssä jaksamiseen ja yhteistä jakamista kollegojen kanssa? Järjestämme mentorointitapaamisia Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille ja työotetta työssään aktiivisesti käyttäville ammattilaisille. Tavoitteena on tukea työssäjaksamista ja uusien oivallusten syntyä neuropsykiatristen asiakkaiden ohjaamiseen mentoroinnin ja ryhmäprosessin kautta.

lue lisää
Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työelämässä oppien. Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä ja siinä onnistuminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin: suunnitteluun, toteutuksen ja osaamisen arviointiin. Tarjoamme sinulle Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutusta. Verkkokoulutus on maksuton, ja saat sen suorittamisesta osallistumistodistuksen.

lue lisää
Tukea-webinaarit

Tukea-webinaarit

Tukea-webinaaritallenteen hinta on 30€/tilaaja. Erilliset koulutusdiat sisältyvät hintaan. Katso webinaaritarjontamme ja tee tilaus verkkokaupasta.

lue lisää

Ota yhteyttä

Marika Mäkinen

kehittämiskoordinaattori
Jyväskylä
040 752 9653
Marika.Makinen@spesia.fi
Ota yhteyttä mistä päin Suomea tahansa

Pia Lehto-Kulmala

kehittämiskoordinaattori
Turku
040 660 4888
Pia.Lehto-Kulmala@spesia.fi
Ota yhteyttä mistä päin Suomea tahansa

Johanna Purokari

päätoiminen opettaja
Jyväskylä
050 466 8074
johanna.purokari@spesia.fi
Työpaikkaohjaajakoulutuksen yhteyshenkilö