Työnohjaus

Kaipaatko luottamuksellista keskustelua työsi kokemuksista? Haluatko tunnistaa omat tarpeesi, saada parhaat puolesi esille, kehittää omaa työtäsi ja voida paremmin? Työnohjauksessa pääset tutkimaan itseäsi, ajattelu- ja toimintatapojasi sekä työsi vaatimuksia yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Vaativa työelämä haastaa hyvinvoinnin

Tasapainottelu työn ja muun elämän välillä on joskus haastavaa. Päällekkäiset muutokset, tulevaisuuden epävarmuus ja elämän hektisyys koettelevat hyvinvointiamme. Työssä meiltä odotetaan oma-aloitteisuutta sekä itsemme ja oman työmme kehittämistä. Työssä menestyminen edellyttää myös toimivaa yhteistyötä kollegojen, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Haasteiden vastapainoksi tarvitsemme aikaa palautumiselle ja oman hyvinvoinnin vahvistamiselle.

Työnohjaus – kenelle se on tarkoitettu?

Työnohjaus sopii sinulle, joka haluat kehittää itseäsi ja omaa työtäsi. Työnohjaus tapahtuu psyykkisesti turvallisessa tilassa, jossa voit jakaa ajatuksia ja tunteita ilman pelkoa arvostelusta tai seuraamuksista.

Työnohjaaja auttaa sinua näkemään asioita ja tilanteita uudesta näkökulmasta. Opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi. Pohdit yhdessä työnohjaajasi kanssa ratkaisuja työsi pulmiin. Parhaassa tapauksessa saat uusia voimavaroja käyttöösi sekä mielekkyyttä ja iloa työhösi!

Investointi, joka maksaa itsensä takaisin

Työnohjaus lisää tutkitusti työhyvinvointia. Se vähentää stressiä ja ennaltaehkäisee työuupumista. Selkeyttämällä työnkuvaa ja työrooleja voidaan parantaa työssä viihtymistä ja työn tuloksellisuutta.

Työnohjausprosessi etenee seuraavasti:

 1. Tutustumiskerta alkukartoituksella
 2. Työnohjauksen aloitus, tarpeiden ja tavoitteiden määrittely (tavoitteiden tarkistaminen väliarvioinnin yhteydessä)
 3. Tapaamiset työnohjaajan kanssa: keskustelua, työn jäsentämistä ja ratkaisujen löytämistä yhdessä
 4. Työnohjauksen yhteinen arviointi suhteessa tavoitteisiin

Esimerkkejä palveluista

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa saat tilaisuuden pohtia omaa työtäsi ja sen haasteita luottamuksellisesti työyhteisön ulkopuolisen työnohjaajan kanssa. Työnohjaaja toimii sinulle peilinä, tukena ja sparraajana. Yhdessä löydämme ratkaisut. Ammatillinen osaamisesi kirkastuu ja voit työssäsi hyvin.

Ryhmätyönohjauksessa tiimi tai ryhmä työntekijöitä keskustelee yhdessä työhön liittyvistä kysymyksistä, haasteista ja tunteista työnohjaajan avulla. Ryhmätyönohjaus kehittää työyhteisönne yhteistyötä, vuorovaikutusta, oppimista ja hyvinvointia.

 

Pedagoginen työnohjaus

Pedagoginen työnohjaus on juuri sinulle opetus- ja ohjausalan ammattilainen. Pedagogisessa työohjauksessa löydät ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja saat vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Pedagoginen työnohjaus vahvistaa osaamistasi, tuo välineitä arjen opetukseen ja ohjaukseen sekä purkaa työn taakkaa.

Pedagogisesta työnohjauksesta saat:

 • ratkaisuja pedagogisiin ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin
 • aikaa keskustella työstä, jakaa kokemuksia ja saada uusia ideoita ja innovaatioita
 • mahdollisuuden myös hankalien tilanteiden purkamiseen
 • tukea osaamisen kehittämiseen
 • positiivista, kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta
 • jaksamista ja hyvinvointia
 • rohkeutta ja välineitä kokeilla jotain erilaista
Nepsy-työnohjaus

Ratkaisukeskeinen Nepsy-työnohjaus on suunnattu sinulle ammattilainen, joka työskentelet neurokirjon asiakkaiden parissa. Voit olla varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vammaispalveluiden tai opetusalan työntekijä tai neuropsykiatrista valmennustyötä tekevä. Työnohjauksessa nepsy-työote vahvistuu ja saat uusia näkökulmia ja työkaluja neurokirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Nepsy-työnohjauksessa pysähdyt tutkimaan työtäsi ja työn herättämiä tunteita, tekemään oivalluksia ja rakentamaan ratkaisuja yhdessä. Työskentely perustuu turvalliseen ilmapiiriin ja luottamuksellisuuteen.

Nepsy-työnohjausta toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Case-työnohjaus

Case-työnohjauksessa keskitytään asiakastilanteiden käsittelyyn. Tapaamisissa pohditaan asiakastilanteisiin liittyviä käytäntöjä ja niiden vaikutuksia. Case-työnohjauksessa opit oman työn analysointia ja arviointia. Työnohjauksen myötä pääset kehittämään omaa työtäsi ja työotettasi. Case-työnohjaus soveltuu erinomaisesti kompleksisiin asiakastilanteisiin. Ammatti-identiteettisi vahvistuu ammatillisen osaamisen, vahvuuksien ja onnistumisien kautta.

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätapaamisina. 

Työnohjauksen asiantuntijamme

Marika Mäkinen

Marika Mäkinen pitelee liitutaulua, jossa on teksti Jäennä ja visualisoi.Olen erityisopettaja (KM), ratkaisukeskeinen terapeutti ja työnohjaaja. Valmistelen parhaillaan väitöskirjaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä.

Työurani ensimmäiset kaksikymmentä ensimmäistä vuotta työskentelin erityisopettajana vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuksessa. Viimeiset vuodet olen toiminut erityisen tuen asiantuntijana, kouluttajana, terapeuttina ja työnohjaajana. Erityispedagogiset ratkaisut, pedagoginen hyvinvointi ja psykologinen turvallisuus ovat aiheita, jotka saavat minut syttymään.

”Työnohjaaja Marika Mäkinen: Työnohjauksessa opitaan paljon itsestä ja toisista”

Tuula Niskanen

Tuula Niskanen pitelee edessään kylttiä, jossa lukee Sinä voit loistaa!

Olen koulutukseltani KM, erityisopettaja, työnohjaaja, lastentarhanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja VOIMAKEHÄ®- valmentaja. 

Työkokemukseni 25 vuoden ajalta on kertynyt ryhmiä ja yksilöitä opettaen, ohjaten ja valmentaen. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, nuorisotyössä, kasvatusaineiden opettajana ja ammatillisen erityisopetuksen tehtävissä. Viimeiset vuodet olen toiminut Spesiassa erityisen tuen asiantuntijana, neuropsykiatrisena valmentajana, nepsy-kouluttajana ja nyt myös työnohjaajana.

”Työnohjaaja Tuula Niskanen: Työnohjaus on omien ja yhteisön voimavarojen löytämistä”

Hanna-Liisa Ollila

Hanna-Liisa Ollila.Olen laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen ammattilainen. Työskentelen Ammattiopisto Spesiassa vaativan erityisen tuen koulutuksen laatukoordinaattorina.

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri (KM), sosiaalityöntekijä ja työnohjaaja.

Työkokemukseni on kertynyt sosiaalityön, kehittämisen, koulutuksen ja työyhteisövalmennuksen tehtävistä. Olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä päihdehuollossa ja psykiatrisilla osastoilla, esimiehenä vammaispalveluissa, kouluttajana mm. uusien käytäntöjen mallintamisessa sekä työhyvinvointi- ja arviointihankkeissa.

”Työnohjaaja Hanna-Liisa Ollila: Työnohjaus tukee yksilön ja ryhmän kykyä selvitä ja uudistua”

Koulutuskalenteri

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenterista löydät parhaillaan avoinna olevat koulutukset ja ajankohtaiset tapahtumat. Tarjolla on myös maksuttomia koulutuksia.

Klikkaa tästä koulutuskalenteriin

Ota yhteyttä mistäpäin Suomea tahansa

Pia Lehto-Kulmala

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
040 660 4888
Pia.Lehto-Kulmala@spesia.fi

Marika Mäkinen

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Jyväskylä
040 752 9653
Marika.Makinen@spesia.fi

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi