Erilaiset oppijat – erilaiset tuen tarpeet

Spesiasta saat erityisen tuen huippuosaamista. Työskentelemme päivittäin tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Kehitämme jatkuvasti moniammatillista osaamistamme ja jaamme sitä muille.

Kun tukea tarvitaan enemmän

Olemme kaikki ainutlaatuisia ja erityisiä. Onneksi! Jokaiselta meistä löytyy vahvuuksia ja haasteita. Kun lapsi tai nuori kokee merkittäviä vaikeuksia oppimisessa, sosiaalisissa suhteissa tai arjesta selviytymisessä, hän tarvitsee erityistä tukea.

Nykyään erilaiset tuen tarpeet tunnistetaan aiempaa paremmin ja niihin on mahdollista saada apua. Erityisyys ei enää ole este opiskelulle, työn saamiselle ja oman näköiselle elämälle.

Ammattilaisten ja läheisten tehtävänä on auttaa ja tukea vaikeuksien yli. Siihen tarvitaan vain avointa asennetta ja halua hankkia osaamista. Me autamme tässä!

Tukea myös aikuisille

Tuen tarpeet, esimerkiksi oppimisvaikeudet eivät useinkaan häviä iän myötä. Toki moni aikuinen löytää keinoja pärjätä, mutta silti haasteet saattavat rajoittaa paljonkin elämää, ammatin hankintaa ja työmahdollisuuksia. Valitettavan usein myös vahvuudet jäävät rajoitteiden varjoon. Ihmisen osaamispotentiaali ei pääse esille.

Avun hankkiminen ei ole myöhäistä missään iässä. Meiltä saat tietoa ja osaamista aikuisen oppimisen tukeen, urasuunnitteluun, työllistymiseen ja muihin tukitarpeisiin.

Esimerkkejä palveluista

Lisää ja syvennä tietojasi tuen tarpeista ja onnistut pääsemään haasteista ratkaisuihin erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toiminnanohjauksen vaikeudet, tarkkaavaisuuden haasteet

Tunnistatko?

 • Vaikea tehdä suunnitelmia, muuttaa niitä tai viedä suunnitelma loppuun.
 • Haastavaa keskittyä ja pitää yllä tarkkaavaisuutta.

Meiltä saat

 • Tietoa, työkaluja ja hyviä vinkkejä toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden haasteisiin.
 • Opit tunnistamaan, kohtaamaan ja ohjaamaan kohderyhmän lapsia, nuoria ja aikuisia.

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille
Neuropsykiatriset piirteet, aistiherkkyydet

Tunnistatko?

 • Tarkkaavuuden, keskittymisen tai toiminnanohjauksen vaikeutta
 • Impulsiivisuutta tai haasteita sosiaalisissa tilanteissa
 • Erilaiset aistiärsykkeet tuntuvat haitallisen voimakkailta
 • Kovat äänet, kirkas valaistus tai ikävän tuntuinen vaatetus tuntuvat epämiellyttäviltä ja aiheuttavat keskittymisvaikeuksia
 • Jatkuva ärsykkeille altistuminen kuormittaa ja väsyttää

Meiltä saat

 • Tietoa, työkaluja ja hyviä vinkkejä neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin ja aistiyliherkkyyksiin liittyen.
 • Opit tunnistamaan, kohtaamaan ja ohjaamaan kohderyhmän lapsia, nuoria ja aikuisia.

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille
Tunnesäätelyn haasteet, sosiaalisten tilanteiden vaikeudet

Tunnistatko?

 • Vaikeuksia havainnoida, ilmaista ja säädellä tunnetiloja.
 • Käyttäytyminen on äkkipikaista, turhautunutta ja jopa aggressiivista.
 • Välttelykäyttäytymistä ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa.
 • Ristiriitoja vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa.

Meiltä saat

 • Tietoa, työkaluja ja hyviä vinkkejä tunnesäätelyn haasteisiin ja sosiaalisissa tilanteissa selviämiseen.
 • Opit tunnistamaan, kohtaamaan ja ohjaamaan kohderyhmän lapsia, nuoria ja aikuisia.

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille
Mielenterveyden häiriöt

Tunnistatko?

 • Mielialan muutoksia
 • Arvottomuuden tunteita, toimintakyvyn ja stressinsietokyvyn laskua
 • Syrjään vetäytymistä tai sosiaalisten tilanteiden välttelyä
 • Keskittymisen, muistamisen ja nukkumisen vaikeutta

Meiltä saat

 • Tietoa, työkaluja ja hyviä vinkkejä tukemiseen.
 • Opit tunnistamaan, kohtaamaan ja ohjaamaan kohderyhmän lapsia, nuoria ja aikuisia.

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille
Aikuisten erityinen tuki

Tunnistatko haasteita?

 • Oppimisessa ja opintojen loppuun saattamisessa
 • Työelämän muutostilanteissa
 • Omien vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistamisessa

Meiltä saat

 • Tietoa, työkaluja ja hyviä vinkkejä aikuisille suunnattuun erityiseen tukeen.
 • Opit tunnistamaan, kohtaamaan ja ohjaamaan aikuisia.

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille
Oppimisvaikeudet, hahmotusvaikeudet

Tunnistatko haasteita?

 • Perustaidoissa (lukeminen, kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen tai laskeminen)
 • Muistinvaraisessa työskentelyssä ja aikatauluttamisessa
 • Suuntien, suhteiden, etäisyyksien tai kokonaisuuksien hahmottamisessa
 • Esineiden tunnistamisessa tai löytämisessä
 • Yksityiskohtien havaitsemisessa

Meiltä saat

 • Tietoa, työkaluja ja hyviä vinkkejä oppimisvaikeuksien ja hahmottamisen tukemiseen.
 • Opit tunnistamaan, kohtaamaan ja ohjaamaan kohderyhmän lapsia, nuoria ja aikuisia.

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille
Miten tunnistan ja tuen?
 • Mistä saan apua tuen tarpeiden tunnistamiseen?
 • Miten voin huomioida tukea tarvitsevan?
 • Miten otan tuen tarpeen puheeksi?
 • Miten voin muuttaa omia tai ympäristöni toimintatapoja?
 • Kenen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä?

Saat vastauksia näihin kysymyksiin sekä monipuolisia menetelmiä ja työkaluja tuen tarpeen tunnistamiseen ja tukemiseen. Kuulet lisäksi hyvistä yhteistyökäytännöistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden palveluverkostojen kanssa.

Lue lisää erityisen tuen tunnistamisen menetelmistä sekä työkaluista toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnissa.

Tilaa koulutus, konsultaatio tai työpaja, räätälöimme juuri sinun organisaatiollesi sopivan paketin

Erityisen tuen menetelmät

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamiseen, tunnistamiseen ja tukemiseen on olemassa paljon erinomaisia menetelmiä ja konkreettisia työkaluja ja arjen vinkkejä. Ota haltuun menetelmien perustiedot!

Sisältö

 • Kohtaamis-ohjaamisosaaminen
 • Toiminnanohjauksen tukemisen menetelmät
 • Mielen hyvinvoinnin tukemisen menetelmät
 • Tunne- ja sosiaalisten taitojen menetelmät
 • Menetelmiä kuormittumisen vähentämiseen
 • Menetelmiä aistiherkkyyksien huomioimiseen

Kun haluat syventää menetelmäosaamistasi, saat lisää tietoa Menetelmiä opetukseen ja ohjaukseen -sivulta.

Räätälöidyt palvelut

Voit myös itse ehdottaa koulutuksen tai palvelun aiheita. Räätälöidään palvelu organisaatiosi mittojen mukaan. Ota yhteyttä! Yhteystietomme löydät tämän sivun alaosasta. Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen (Webropol).

Koulutuskalenteri

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenterista löydät parhaillaan avoinna olevat koulutukset ja ajankohtaiset tapahtumat. Tarjolla on myös maksuttomia koulutuksia.

Klikkaa tästä koulutuskalenteriin

Ota yhteyttä mistäpäin Suomea tahansa

Pia Lehto-Kulmala

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
040 660 4888
Pia.Lehto-Kulmala@spesia.fi

Marika Mäkinen

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Jyväskylä
040 752 9653
Marika.Makinen@spesia.fi

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi