Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Haasteita erityisen tuen järjestämisessä? Meiltä saat apua tuen suunnitteluun, johtamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin.

Tukea erityisen tuen järjestämiseen

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee aiempaa enemmän erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Oppivelvollisuusuudistuksen myötä erityisen tuen järjestäminen haastaa oppilaitosten toimijoita. Tiesitkö, että Ammattiopisto Spesialla on lakisääteinen tehtävä tukea muita koulutuksen järjestäjiä erityisen tuen kysymyksissä?

Spesia on erityisopetuksen ja erityisen tuen asiantuntijaorganisaatio, jolle muiden tukeminen on sydämen asia. Jaamme osaamistamme myös ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen toimijoille ja sidosryhmille.

Erilaisten oppijoiden tukeminen kuuluu jokaiselle opetusalan toimijalle, ei vain erityisopetuksen asiantuntijoille. Siksi tiedon ja osaaminen hankkiminen oman työn tueksi on tärkeää.

Tuloksena onnistuneet opinnot ja työ

Erityinen tuki on olennainen osa koulutuksen tasa-arvoa. Ammatillisessa koulutuksessa se mahdollistaa erilaisista lähtökohdista aloittavien oppijoiden omantasoisen ammatillisen kehityksen. Erityinen tuki vähentää keskeytyksiä ja mahdollistaa yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisen. Riittävällä tuella opiskelija valmistuu haluamalleen alalle.

Tukea työpaikoille

Tukea tarvitaan myös työpaikoille. Työelämässä oppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta, ja sen tulee olla mahdollista myös niille opiskelijoille, joilla on erityistarpeita.

Spesiasta saat vinkkejä ja työkaluja myös työelämässä oppimiseen ja ohjaamiseen. Hyöty on konkreettinen: opiskelija työllistyy todennäköisemmin, kun hänellä on mahdollisuus saavuttaa ammatilliset tavoitteensa ja hankkia tarvittava kokemus ja osaaminen työelämässä.

Erityisen tuen osaamista opetusalan ammattilaisille

Alla olevalla videolla kerrotaan miten Spesia Asiantuntijapalvelut voi olla avuksi sopivan tuen löytämisessä opiskelijalle.

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle

Esimerkkejä palveluista

Erityisen tuen järjestäminen

Lisää ja syvennä tietojasi erityisen tuen järjestämisestä oppilaitoksissa. Luodaan toimiva työnjako ja ajantasaistetaan henkilöstölle suunnatut ohjeet.

Sisältö

 • Koulutuksen järjestäjän erityisen tuen suunnitelma ja ohjeistukset
 • Erityisen tuen työnjako ja vastuut oppilaitoksen sisällä
 • Erityisen tuen käytäntöjen yhdenmukaisuus ja tasalaatuisuus
 • Yhteistyön ja verkostojen mahdollisuudet esim. hyvinvointialueilla

Järjestämme aiheeseen liittyen koulutusta, konsultaatiota ja benchmarkkauksia juuri sinun organisaatiollesi sopivalla tavalla.

Erityisen tuen toteutus työelämässä

Erityisen tuen tulee ulottua myös työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. Meiltä saan tietoja, vinkkejä ja hyviä toimintatapoja arkeen, lisää osaamista ja uusia toimintatapoja työpaikkaohjaajille.

Sisältö

 • Erityisen tuen suunnittelu tutkinnon osittain
 • Yksilöllinen näyttö ja sen arviointi
 • Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen erityiseen tukeen
 • Erityisen tuen työkalupakin käyttöönoton koulutus opettajille ja työpaikkaohjaajille

Toteutamme myös yhteiskoulutuksia ammatillisille opettajille ja työpaikkaohjaajille. 

Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajille on käytännönläheinen opas opiskelijan ohjaamiseen. Tutustu työkalupakkiin sekä muuhun työpaikkaohjaajalle suunnattuun sisältöön.

Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle -opasviuhka.

Kuva: Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja poikkeaminen

Lisää ja syvennä tietojasi osaamisen arvioinnin mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista poikkeamisesta. Kehitetään yhdessä mukauttamisen ja poikkeamisen prosesseja ja selkeytetään niiden ohjeita opetushenkilöstölle.

Sisältö

 • Mitä eroa on mukauttamisella ja poikkeamisella?
 • Miten laaditaan yksilölliset arviointikriteerit?
 • Mikä on osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma ja sen merkitys?
 • Miten merkitä edelliset todistuksiin?

Järjestämme aiheeseen liittyen koulutusta, konsultaatiota, benchmarkkauksia sekä yhteiskehittämisen tilaisuuksia juuri sinun organisaatiollesi sopivalla tavalla. Tutustu myös ammatillisten erityisoppilaitosten mukautusmateriaaliin: Osaamisen arvioinnin mukauttaminen, tukimateriaalia arviointiin (pdf)

 

Räätälöidyt palvelut

Voit myös itse ehdottaa koulutuksen tai palvelun aiheita. Räätälöidään palvelu organisaatiosi mittojen mukaan. Ota yhteyttä! Yhteystietomme löydät tämän sivun alaosasta. Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen (Webropol).

Koulutuskalenteri

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenterista löydät parhaillaan avoinna olevat koulutukset ja ajankohtaiset tapahtumat. Tarjolla on myös maksuttomia koulutuksia.

Klikkaa tästä koulutuskalenteriin

Ota yhteyttä mistäpäin Suomea tahansa

Pia Lehto-Kulmala

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
040 660 4888
Pia.Lehto-Kulmala@spesia.fi

Marika Mäkinen

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Jyväskylä
040 752 9653
Marika.Makinen@spesia.fi

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi