Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Laajuus Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään vuosi. Koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoja. Koulutus antaa tukea ammatinvalintaan sekä taitoja opiskeluun ja...

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

TULOSSA: Syksyllä 2022 ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava VALMA-koulutus muuttuu tutkintokoulutukseen valmentavaksi TUVA-koulutukseksi. TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat VALMA, perusopetuksen lisäopetus sekä lukioon valmistava koulutus. Kevään 2022...

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Koulutus Koulutus sopii opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea sairauden tai vamman vuoksi sekä henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa ja ryhmien muodostamisessa huomioidaan opiskelijan...