Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Laajuus Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään vuosi. Koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville vaativaa erityistä tukea tarvitseville...

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Koulutus Koulutus sopii opiskelijoille, jotka tarvitsevat eniten laajaa ja vaativaa erityistä tukea sairauden tai vamman vuoksi ja tavoitteena ei ole ammatillisen tutkinnon suorittaminen. Opintojen suunnittelussa huomioidaan opiskelijan vahvuudet, tuen tarve ja...