Uudistunut ammatillinen koulutus edellyttää opiskelun henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opiskelupolkujen luomista kaikille opiskelijoille. Spesia Asiantuntijapalvelut tarjoaa koulutuksia ja konsultaatiota erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Koulutukset voidaan räätälöidä eri kohderyhmien tarpeiden mukaan muun muassa oppilaitosjohdolle, erityisen tuen vastuuhenkilöille tai opetus- ja ohjaushenkilöstölle sopivaksi. Toteutamme koulutuksia ja konsultaatioita esimerkiksi seuraavista aiheista:
 • Erityinen tuki ja HOKS-prosessi
 • Mukauttaminen ja poikkeaminen
 • Erityisen tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen
 • Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki
 • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osaamisen tunnistaminen, hankkiminen ja arviointi
 • Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus
 • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla (tutustu Erityisen tuen työkalupakki työpaikkohjaajalle -opasviuhkaan)
 • Uraohjaus ja työllistymisen tukeminen
 • Moniammatillinen yhteistyö ja opiskelijan kokonaiskuntoutuksen tukeminen
 • Opiskelijan osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen
 • Digivälineet opetuksessa ja ohjauksessa
 • Erityisopetuksen menetelmät
 • Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa