Ympäristönhoitaja

Luonnontieteet |  Luonto- ja ympäristöalan pt

Luonnonläheinen koulutus, jossa opit pitämään huolta ympäristöstä.

Opinnot

Ympäristönhoitajan koulutuksessa opiskelet ympäristön kunnostamiseen ja hoitamiseen liittyviä tehtä­viä. Ammatillisissa opinnoissa syvennytään ympäristökohteiden hoitomenetelmiin ja tehdään selvityksiä ympäristön tilasta. Opinnoissa tutustutaan myös jätehuoltoon ja kierrätyk­seen liittyviin työtehtäviin.

Edellytykset

Työtehtävissä tarvitaan hyvää fyysistä työkuntoa ja valmiuksia työskennellä erilaisissa sääolosuhteissa. Hyvä hahmottamisen taito on eduksi maastossa liikuttaessa sekä koneita käytettäessä.

Työskentely

Ympäristönhoitaja työskentelee rakennetun tai rakentamattoman ympäristön kunnostamisen ja hoitamisen tehtävissä. Työtehtäviä ovat raivaustyöt, eri-ikäisten metsien metsänhoitotyöt, ulkoilureittien kunnostaminen ja rakentaminen, luonnontuotteiden keruu ja jatkojalostaminen, talvikalastus sekä riistaruokinta.

Lisätiedot

Kati Karjalainen

Kati Karjalainen

opinto-ohjaaja, Pieksämäki

p. 040 713 3952

Ympäristönhoitaja

Osaamisalat

Ympäristöalan osaamisala

Paikkakunnat

Pieksämäki

Laajuus

180 osp

Seuraa meitä:

#aospesia