SamPo – opiskelijan saumaton opintopolku

#opintopolku #nivelvaihe #ammatillinenkoulutus

Tavoite

Erityistä tukea sekä hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitseva opiskelija kiinnittyy opintoihin, toimii itsenäisesti, edistyy opinnoissaan ja työllistyy. 

SamPo-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on ammatillisen koulutuksen erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan opintoihin kiinnittyminen, itsenäinen toimijuus, opiskelun edistyminen ja työllistyminen opiskelijan osallisuutta ja saumatonta monialaista ohjausta edistämällä. Hanke kohdistuu opintopolun nivelvaiheisiin: opintojen alkuun, työelämässä oppimiseen sekä työllistymiseen tai jatko-opintoihin.

Tavoitteena on myös kehittää vaihtoehtoisia toimintatapoja ja –menetelmiä opiskelijoiden monialaiseen ohjaukseen ja etäopiskeluun.

Toteutus

Pilotoidaan, jaetaan kokemuksia ja kehitetään yhdessä saumaton opintopolku -toimintamallia.

Hanke toteutetaan oppilaitoskohtaisina pilotteina. Osatoteuttajat jakavat kokemuksia sekä kehittävät pilotteja ja Sampo-opiskelijan saumaton opintopolku -toimintamallia hankkeen yhteisissä työpajoissa. Pilottien toteuttamista ja toimintamallin kehittämistä arvioidaan ja seurataan myös systemaattisesti.

Ammattiopisto Spesian osalta hanke toteutetaan Jyväskylän toimipisteessä.

Tuotokset

Hankkeessa luodaan opiskelijan koko opintopolun kattava, opiskelijalähtöinen, suunnitelmallinen ja saumattomasti etenevä toimintamalli, SamPo -opiskelijan saumaton opintopolku. Toimintamallissa huomioidaan myös koronan esille nostamat monialaisen etäohjauksen toimintatavat.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maarit Sorjonen

erityisen tuen asiantuntija
Jyväskylä
044 765 1368
Maarit.Sorjonen@spesia.fi
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logo
Vipuvoimaa EU:lta logo
ELY-keskuksen logo