VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

#kestäväkehitys #vastuullisuus #oppimisympäristöt

Tavoite

Kehitetään pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä.

VASKI-hankkeen tärkeinä teemoina ovat johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen sekä hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Spesian teemoina ovat pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt. 

Toteutus

Tehdään ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekartta.

Osallistutaan hankkeen muiden toimijoiden kanssa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan tekemiseen. Tehdään yhteistyötä sparraajien Perhon ja Syklin kanssa pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä-työpaketin yhteydessä.

Hankkeen kohderyhminä ovat oppilaitos, opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekartan osalta sekä pedagogisten ratkaisujen että oppimisympäristöjen kehittämisen osalta. 

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Sirja Rousi

pedagoginen asiantuntija
Järvenpää
044 765 0581
Sirja.Rousi@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo