Virtuaalisesti omalla polulla – VOP

#työelämäpalvelut #VR-oppimisympäristöt #virtuaalitodellisuus

Tavoite

Virtuaalisesti omalla polulla (VOP) -hankkeessa luodaan henkilökohtaistettuja, autenttisia, immersiivisiä oppimisympäristöjä edistämään opiskelijoiden ura- ja työelämätaitoja sekä digiosaamista.

  • Opiskelijat pääsevät tutustumaan eri ammattialoihin sekä ohjatusti että itsenäisesti. Luodaan VR-ympäristöön keskittyvä uraohjauksen malli opettajille ja ammatillisille ohjaajille.
  • Opettajille ja ohjaajille järjestetään VR-ympäristöissä navigoimiseen ja ohjaamiseen tarvittavaa digikoulutusta.

 

Toteutus

Edistetään opiskelijoiden digi-osaamista, ura- ja työelämätaitoja.

  • Pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu. ​
  • Ammattiopisto Spesia yhdessä Ekamin kanssa vastaavat VR-ympäristön toteuttamista uraohjaukseen ja yksilöllisiin tai ryhmän ohjaustilanteisiin.
  • Ympäristöön valitaan mukaan yleisempiä sekä koronapandemiasta eniten kärsineitä ammattialoja. Alat tarkentuvat kumppanioppilaitosten tarpeiden ja koulutusalojen mukaan.

 

Kohderyhmä

VR-ympäristössä voi tutustua eri ammatteihin itsenäisesti ja ohjatusti sekä niissä vaadittaviin kompetensseihin. 

VOP-hankkeen ensisijainen kohderyhmä on peruskoulunsa päättäneet ja toisen asteen ammattiin opiskelevat, sisältäen myös suomea toisena kielenä puhuvat oppijat sekä ammatinvaihtajat, työttömät ja tutkintokoulutukseen valmennettavat TUVA -oppijat.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Jarkko Korhonen

opetusteknologian asiantuntija
Järvenpää
040 577 1003
Jarkko.Korhonen@spesia.fi
Rahoittajan logo
Virtuaalisesti omalla polulla – VOP hankkeen logo