Helsingin toimipaikka

Helsingin toimipaikka

Ammattiopisto Spesian Helsingin toimipaikka aloitti toimintansa elokuussa 2021. Toimipaikka sijaitsee Vallilassa (Kumpulantie 1) hyvien kulkuyhteyksien päässä. Rakennamme yhdessä Pasilan alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa uudenlaista työvaltaista toimintaa vaativan erityisen tuen opiskelijoille.

Helsingin valmentavien ryhmien ideologiana on toimia harjoittelutyöyhteisönä, avokonttorimaisissa tiloissa erilaisia projekteja tehden. Projektit voivat toteutua sisäisissä tai ulkoisissa oppimisympäristöissä yksilöllisinä ja yhteisöllisinä hankkeina tai tilaustöinä opiskelijan yksilöllisiä polkuja noudattaen. Ryhmät tekevät yhteistyötä sekä keskenään että erilaisissa verkostoissa. Joustava ja monipuolinen toimintatapa on keskeinen osa koulutuksen toteuttamista.

Opintojen aikana vahvistetaan opiskelijoiden arkista toimintakykyä, sosiaalista kompetenssia, resilienssiä, opiskeluvalmiuksia ja pyritään saavuttamaan valmiudet työelämässä tapahtuvalle oppimiselle.

Toimipaikan liiketoiminnan perustutkinnon merkonomiopiskelijat hankkivat puuttuvaa osaamistaan työpaikoilla henkilökohtaisen opintopolun mukaan. Aidolla yhteistyöllä aidoissa ympäristöissä opiskelijan ja työelämän tarpeet kohtaavat. Työelämäkontaktien avulla opiskelija ymmärtää paremmin työelämän vaatimukset ja tieto kyseisestä alasta lisääntyy. Työpaikalle voidaan räätälöidä työpaikkaohjaajakoulutus, joka suunnitellaan ko. organisaation tarpeisiin.

Helsingin toimipaikassa toimii kolmen koulutusalan opiskelijaryhmiä:

    • Liiketoiminnan perustutkinto LIITO
    • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA
    • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA

Katso Thinglinkistä: Merkonomiopiskelijat hyllyttävät Lidlissä ohjaajan kanssa

Kuuntele tästä Radio Spesian toteuttama haastattelu Spesia Helsingissä (linkki aukeaa YouTube-sivustolle)

 

Kuvat 1-4. Helsingin toimipaikan opiskelijoiden tekemiä töitä.

Helsingin toimipaikan blogiartikkelit

Ota yhteyttä

Timo Hirvonen

päätoiminen erityisopettaja
Helsinki
050 473 9137
timo.hirvonen@spesia.fi

Kati Kalke

päätoiminen erityisopettaja
Helsinki
044 765 0582
Kati.Kalke@spesia.fi

Auli Rauvola

päätoiminen erityisopettaja
Helsinki
050 435 1947
auli.rauvola@spesia.fi