Invalidiliitto ry ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr yhdistävät ammatilliset erityisoppilaitoksensa Validia Ammattiopiston ja Bovallius-ammattiopiston. Koulutustoiminnot siirretään uuteen, alkuvuodesta 2017 perustettavaan osakeyhtiöön.

Uusi yhteinen oppilaitos aloittaa toimintansa 1.1.2018. Sen koulutustarjonnassa huomioidaan erityisesti fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset sekä kuulovammaiset ja kommunikaatioesteiset opiskelijat.

Yhdistämisen tavoitteena on turvata ammatillisen erityisopetuksen saavutettavuus ja laatu tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistyminen mahdollistaa myös merkittävän toiminnan kehittämisen.

Invalidiliitto omistaa uudesta osakeyhtiöstä 57 % ja Bovallius-säätiö 43 %. Uuden oppilaitoksen nimestä järjestetään nimikilpailu keväällä 2017.

Invalidiliiton ylläpitämän Validia Ammattiopiston ja Bovallius-säätiön Bovallius-ammattiopiston erityisenä koulutustehtävänä on ollut huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, vammaisille annettavista valmentavista koulutuksista sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä.

Validia Ammattiopiston vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on 600 ja Bovallius-ammattiopiston 530.

Validia Ammattiopiston päätoimipaikka on Järvenpää ja Bovallius-ammattiopiston päätoimipaikat ovat Jyväskylä, Pieksämäki ja Turku.  Molemmilla oppilaitoksilla on myös alueellista koulutusta useilla paikkakunnilla.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Petri Pohjonen, Invalidiliitto ry, p. 050 2842, petri.pohjonen@invalidiliitto.fi
Toimitusjohtaja Mia Sarpolahti, S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, p. 040 635 3532, mia.sarpolahti@bovallius.fi

– – – – –
Invalidiliitto ry edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Invalidiliitto-konserniin kuuluvat myös Validia Kuntoutus, Asuminen ja Ammattiopisto.

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Koulutustoiminnan lisäksi Bovallius-konserniin kuuluvat Bovallius-
Palvelut Oy ja Bovallius-Kiinteistöt Oy.