Spesia kehittää

Spesia kehittää ja kehittyy, tekee verkostoyhteistyötä ja on aktiivinen hanketoimija

Kehitetään ja kehitytään.

Aktiivista ja tuloksellista hanketoimintaa

Hanketoiminta on tärkeä osa Ammattiopisto Spesiassa tehtävää ammatillisen erityisopetuksen kehittämistä. Hankkeet liittyvät muun muassa opetustoimen osaamisen kehittämiseen, yksilöllisiin opinto- ja työllistämispolkuihin, osallisuuteen ja hyvinvointiin, johtamiseen, kansainvälistymiseen ja laatuun.

Digitaalinen työkalu selvittää mitä opiskelijalle kuuluu

Toimii myös selkokielellä

Koronakevät nosti Resilienssiä ja tulevaisuususkoa -hankkeessa kehitetyn digitaalisen CREAR-työkalun arvoon arvaamattomaan. Yhtäkkiä opiskelijat olivatkin etäopiskelijoita, kaikkine erityistarpeineen. Haastavassa tilanteessa työkalu auttoi tunnistamaan opiskelijan tilanteen ja tuen tarpeen myös etänä, vaikka se toimii hyvin myös lähiopetuksen tukena.

AMKE | amke.fi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE on ammatillisen koulutuksen yhteinen ääni.

Kysy lisää kehittämisestä

Ota yhteyttä jos haluat lisätietoja, etsit hankekumppania tai sinulla on vaikkapa kehittämisidea, johon toivoisit Spesian tarttuvan.

Kehittäminen ja hankkeet blogissa