Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

#opintopolku #yrittäjyysopinnot #yrittäjyyskasvatus #NYT-yritys #monimuotoisuus

Tavoite

Vahvistamme opiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan sekä alennamme työllistämiskynnystä kumppanuuksien kautta.

Ammattiopisto Spesian hankkeessa on kolme pääasiallista tavoitetta. Ensiksi hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden yrittäjyystaitoja. Toiseksi hankkeessa luodaan uusia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja toimintamalleja. Kolmanneksi hankkeessa vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja muiden kumppanien monimuotoisuusosaamista.

Toteutus

Välitämme tietoa ja tuotamme aineistoja yrittäjyydestä, kehitämme uusia oppimisympäristöjä ja kumppanuuksia ja kasvatamme organisaatioiden monimuotoisuusosaamista. 

Opiskelijoiden yrittäjyystaitojen vahvistaminen toteutetaan kehittämällä opiskelijoille suunnattua vuosittaista yrittäjyysviikkoa. Tapahtumaa opinnollistetaan. Lisäksi osahankkeessa tuotetaan opiskelijoille selkokielistä materiaalia yrittäjyysopinnoista, yrittäjyydestä sekä yritystoimintaan suuntautumisesta.

Yrittäjämäisten oppimisympäristöjen luomisessa laajennetaan Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n Vuosi yrittäjänä -toimintaa uusille opetusaloille. NYT-yrityksille rakennetaan kummiyrityskumppanuuksia ja helpotetaan opiskelijoiden työllistymispolkua.

Monimuotoisuusosaamisen vahvistamisessa valmistetaan työnantajille suunnattu muonimuotoisuustietoisku, joka painottuu erityistä tukea tarvitsevien työllistämiseen ja esteettömään rekrytointiin. Tietoiskuja toteutetaan käytännössä kumppaniyrityksissä. Lisäksi täydennetään työpaikkaohjaajakoulutukseen monimuotoisuusosio. Hankkeessa tuotetaan myös monimuotoisuusmateriaalia hankekumppaneille.

Toteutusalue

Uusimaa

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat Ammattiopisto Spesian opiskelijat, kumppaniyritykset sekä muut hankekumppanit.

Yhteystiedot

Simo Liikanen
hankevastaava
NYT-yritykset ja oppimisympäristöt

Kristiina Luukkonen
hankekoordinaattori
Monimuotoisuustietoiskut ja yrittäjyysviikko

Aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita

Opiskelijoiden NYT-yrittäjyyttä Spesiassa uusilla aloilla:  https://www.spesia.fi/opiskelijoiden-nyt-yrittajyytta-spesiassa-uusilla-aloilla/ 

Yrittäjyysviikko kannusti yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan: https://www.spesia.fi/yrittajyysviikko-kannusti-yrittajyyteen-ja-yrittajamaiseen-toimintaan/ 

Tulevaisuuden työelämä alkaa: näin se muuttaa työkulttuuria ja lisää mahdollisuuksia: https://www.spesia.fi/tulevaisuuden-tyoelama-alkaa-nain-se-muuttaa-tyokulttuuria-ja-lisaa-mahdollisuuksia/ 

Ota yhteyttä

Simo Liikanen

oppimisympäristökoordinaattori
Järvenpää
044 565 0558
Simo.Liikanen@spesia.fi

Kristiina Luukkonen

työelämäkoordinaattori
Järvenpää
044 765 1337
Kristiina.Luukkonen@spesia.fi