• Oppimisvaikeuksia, kielitaidon puutetta vai harjaantumattomuutta, mistä sen erottaa?
  • Onko monikulttuurisella opiskelijallani neuropsykiatrisia pulmia?
  • Kuinka ymmärtää paremmin opiskelijan lähtömaan kulttuuria ja tiedostaa niitä kulttuurieroja, joilla on paljon vaikutusta opiskelijan toimintaan, arvoihin ja asenteisiin?
  • Millaisista opetusmenetelmistä on hyötyä monikulttuurisen opiskelijan ohjaamisessa?
  • Kuinka tehostaa verkostotyötä?
  • Mitä tehdä, kun traumamuistot vaivaavat monikulttuurista opiskelijaa?

Monikulttuurinen opiskelija tarvitsee usein monenlaista tukea. Tuen tarpeen voivat liittyä kulttuurillisiin tekijöihin, kotoutumiseen, traumaattiseen taustaan, kielitaidon puutteeseen tai vaikkapa oppimisen pulmiin. Useat eri pulmat saattavat myös kietoutua yhteen.

Ammattiopisto Spesialla on usean vuoden monipuolinen kokemus monikulttuurisista koulutuksista ja konsultaatioista. Pureudumme asiakastyössämme maahanmuuttajaopetuksen keskeisiin kysymyksiin. Haemme tällöin työvälineitä vahvuuslähtöisestä ajattelusta ja ratkaisukeskeisyydestä.

Räätälöityä koulutusta juuri sinun tarpeisiisi

Koska pulmat ovat erilaisia ja jokainen ihminen on vahvuuksineen yksilöllinen, on maahanmuuttajataustainen opiskelijakin kohdattava yksilönä. Ammattiopisto Spesia tarjoaakin räätälöityä koulutusta monikulttuurisuuteen liittyen. Koulutus myös toteutetaan asiakkaan toiveen mukaisesti: se voidaan toteuttaa asiakkaan toivomasta aiheesta toiminnallisena pakettina tai luentomuotoisena. Siihen voidaan myös liittää konsultaatiota tai erilaisia ryhmäkeskusteluja.

Konsultaatioista apua arjen pulmatilanteissa

Joskus maahanmuuttajaopiskelijan asioiden hoitamisessa on hyvä kutsua oppilaitoksen tai työpajan ulkopuolinen ihminen mukaan keskustelemaan. Konsultaatiomme ovat voimavaraistavia ja asiakkaan työtä tukevia: yhdessä keskustelu avaa usein monia solmuja auki. Kun useampi ihminen pohtii yhdessä ratkaisuja, tulee myös useampia pulmien ratkaisumalleja näkyviin. Joskus on hyvä myös konsultoida ryhmämuotoisesti, jolloin vaikka oppilaitoksen toimintamalleja voidaan hioa konsultaatiotilanteissa.

Kysy lisää täydennyskoulutusten yhteyshenkilöiltä.