Syventävää Nepsy-koulutusta lastensuojelun parissa työskenteleville ammattilaisille nepsy-osaamisen vahvistamiseksi!

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa ja ymmärrystä neuropsykiatrisista vaikeuksista sekä ohjauksen ja tuen välineistä. Käytännönläheinen koulutuksemme antaa osallistujille keinoja ja konkreettisia työkaluja tukea perheitä, lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Sisällöt

 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä tunnetaitojen ohjaaminen ja tukeminen
 • Arjen ja elämänhallinnan taitojen tukeminen
 • Toimivia työkaluja ja menetelmiä lasten ja nuorten tukemiseen
 • Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja myönteisen käyttäytymisen ohjaaminen
 • Vanhempien ohjaus ja jaksamisen tukeminen

Toteutustapa

 • Neljä koulutuspäivää toteutettuna kahdessa osassa
 • Koulutuspäivien välissä itsenäistä työskentelyä hyödyntäen koulutuksesta saatua tietoutta valitun asiakkaan kanssa. Työskentely case-asiakkaan parissa puretaan koulutuspäivissä työnohjauksellisia menetelmiä hyödyntäen.
 • Koulutukseen osallistujat saavat koulutusmateriaalin, menetelmät ja työkalut sähköisinä.

Toteutus voidaan myös räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Marika Mäkinen ja Tuula Niskanen Ammattiopisto Spesiasta. Tutustu Marikan ja Tuulan asiantuntijakuvauksiin.

Aiemmista koulutuksista saamaamme palautetta

 • ”Sain paljon linkkejä, vinkkejä ja materiaaleja erilaisiin menetelmiin nepsy-lasten ja heidän perheiden kanssa tehtävään työhön. Myös riittävän kattava teoriapohja nepsy-piirteisiin.”
 • ”Kouluttajien ammattitaito ja innostus omaan työhön. Selkeä ja toimiva kokonaisuus.”
 • ”Asiantuntevat ja osaavat kouluttajat. Paljon hyödyllistä tietoa ja menetelmiä omaan työhön hyödynnettäväksi.”
 • ”Paljon tietoa, joista voi soveltaen ottaa asioita omaan työhönsä. Koulutuspäivät olivat antoisat. Etenkin kaksi viimeisintä päivää oli todellista asiaa. Kiitos kouluttajille 🙂 Etätoteutus oli plussaa!”
 • ”Kouluttajien ammattitaito ja innostus omaan työhön. Selkeä ja toimiva kokonaisuus.”

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kysy lisää täydennyskoulutuksista.