Koulutussopimus

Oikeita töitä opettelemalla kasvaa aitoja ammattilaisia

Oppimista työpaikalla ilman työsuhdetta

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa. Kirjallinen koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti, tutkinnon osaksi tai sitä pienemmäksi kokonaisuudeksi kerrallaan.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Sopimuksen pohjana toimii opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sitä täydentävät tutkinnon osat. Työelämässä oppiminen mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen kehittymisen ja työelämässä tarvittavien taitojen karttumisen.

Opiskelijan vakuutuksista vastaa oppilaitos.

Mitä koulutussopimus edellyttää työpaikalta?

  • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa opiskelijan osaamisen kehittymisen ja näyttöjen järjestämisen kannalta
  • tarpeelliset työvälineet
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö
  • opiskelijalle nimetty vastuullinen työpaikkaohjaaja

Kyllä:

  • oikeita töitä
  • oppimista

Ei:

  • työsuhdetta
  • palkkaa

Ota yhteyttä

Päivi Tanner

pedagoginen koordinaattori
Turku
040 637 3667
Paivi.Tanner@spesia.fi