Työelämä ja Spesia

“Työ. Elämä. Spesia.” Sloganimme kertoo, mihin meillä panostetaan.

Yhteistyö rakentuu win–win-pohjalle

Toimiva yhteistyö oppilaitoksen ja työelämän välillä

  • palvelee monipuolisesti yrityksen ja muiden työnantajien tarpeita
  • auttaa opiskelijaa kehittymään ammattilaiseksi ja työllistymään
  • antaa oppilaitokselle edellytykset tukea molempien kehittymistä.

Elinvoimainen yrityselämä ja omia vahvuuksiaan työssä hyödyntävä nuori tuovat yhdessä lisäarvoa niin itselleen, toisilleen kuin yhteiskunnalle. Ammattiopisto Spesian rooli on varmistaa, että niin työ ja tekijä kuin tarpeet ja osaaminen kohtaavat.

Räätälöidyt ratkaisut yrityskohtaisesti

Ammattiopisto Spesian opiskelijoista saat motivoituneita työntekijöitä ja työssä oppijoita juuri sinun työpaikkasi tarpeisiin.

Työllistymisen ja työssäoppimisen tueksi tarjoamme työnantajille ja työyhteisöille yksilöllisesti räätälöityjä työllistymisen tukipalveluja. Oppilaitos tukee työnantajia sopivien tekijöiden löytämisessä erilaisiin tehtäviin, työelämäjaksojen järjestämisessä, opiskelijan ohjaamisessa ja työllistämistukien käytössä. Tarjoamme myös koulutusta työpaikkaohjaajille.

Monta tapaa yrityksen ja opiskelijan kohdata

Perinteinen “työssäoppiminen” eli koulutussopimus on vain yksi tapa ottaa opiskelija työpaikalle. Esimerkiksi oppisopimus taipuu niin uuden työntekijän sisäänajoon kuin lyhyempiin työpätkiin, esimerkiksi kesätyön ajalle.

Kumppanuussopimus tuo yhteistyöhön helppoutta ja jatkuvuutta, ja yritykselle lisäkäsiä juuri siihen tiettyyn hommaan, johon niitä kaivataan. Opiskelijat suorittavat kumppaniyrityksissä säännöllisesti tietyt tehtävät esim. 2–8 opiskelijan ryhmänä, oppilaitoksen työntekijän ohjauksessa.

Lisäksi esim. alihankinta ja tilaustöiden ottaminen oppilaitoksen tiloissa tehtäväksi ovat mahdollisiä.

Tukea työllistämiseen!

Tiesitkö, että työnantajilla on mahdollisuus hakea taloudellista avustusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämiseen?

Linkki puuttuu vielä!

Ota yhteyttä

Linda Helsenius

työelämäkoordinaattori
Järvenpää
044 743 8218
linda.helsenius@spesia.fi