Järjestyssäännöt

Spesian järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat opiskelijoita, työntekijöitä ja vieraita. Kun kaikki noudattavat sääntöjä, Spesiassa on rauhallista, turvallista ja mukavaa.

Sääntöjä pitää noudattaa oppilaitoksessa, asuntolassa, pihassa, retkillä, työpaikoilla ja muissa paikoissa, joihin Spesiasta mennään.

Työpaikalla noudatetaan myös työpaikan sääntöjä ja ohjeita. Työpaikalla noudatetaan määräyksiä työturvallisuudesta.

Opiskelija-asuntolaan on laadittu omat säännöt.

Ammattiopisto Spesian kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia.

Käyttäytyminen

Sinä käyttäydyt asiallisesti. 
Sinä et kiusaa tai syrji muita ihmisiä. 
Sinä et tee ihmisille tai ympäristölle vaarallisia asioita. 
Sinä noudatat Spesian sääntöjä ja työntekijöiden ohjeita. 

Työaikojen noudattaminen

Sinä opiskelet sovitun aikataulun mukaisesti. 
Sinä teet tehtävät niin kuin on sovittu. 
Sinä ilmoitat poissaoloista heti vastuuopettajalle tai muille työntekijöille. 

Turvallinen ympäristö

Sinä olet myös vastuussa turvallista ja siististä Spesiasta. 
Sinä noudatat ohjeita ja sääntöjä turvallisuudesta. 
Sinä pukeudut asiallisesti. 
Sinä käytät töissä turvallisia työvaatteita ja suojaimia. 
Sinä ilmoitat työturvallisuus-ongelmista työntekijöille. 

Päihteet, huumeet ja tupakointi

Sinä et käytä alkoholia tai huumeita Spesiassa. 
Sinä et tupakoi tai käytä tupakkatuotteita Spesiassa. 
Sinä et tuo Spesian alueelle, retkille tai työpaikoille tupakkatuotteita, alkoholia tai huumeita. 
Sinä et tule humalassa tai huumeita ottaneena Spesian alueelle, retkille tai työpaikoille. 
Työntekijät valvovat sääntöjen noudattamista. 
Työntekijät puuttuvat heti tupakkatuotteiden, alkoholin tai huumeiden käyttöön. 

Vaaralliset esineet

Sinä et tuo vaarallisia esineitä Spesiaan. 
Vaarallisia esineitä ovat tavarat, jotka on tarkoitettu ihmisten tai tavaroiden vahingoittamiseen. 
Vaarallisia esineitä ovat myös tavarat, jotka voivat helposti aiheuttaa vaarallisen vahingon. 
Vaarallisia esineitä ovat esimerkiksi aseet, terävät esineet, myrkylliset aineet, helposti räjähtävät ja syttyvät asiat ja etälamauttimet. 

Tietokoneiden, puhelinten ja muiden älylaitteiden käyttö

Sinä pyydät luvan puhelimen ja älylaitteiden käyttöön opetuksen aikana. 
Sinä pyydät toisen ihmisen kuvaamiseen tai videon ottamiseen luvan. 
Sinä pyydät luvan Spesian alueella ja tapahtumissa otettujen kuvien, videoiden ja äänitteiden julkaisemiseen. 
Sinä noudatat tietokoneiden ja verkkojen käytöstä annettuja ohjeita. 

Spesian omaisuus ja korvausvelvollisuus

Sinä käytät huolellisesti Spesian tiloja, laitteita ja muita tavaroita. 
Sinä huolehdit omista tavaroistasi. 
Sinä et ota, koske tai vahingoita toisten tavaroita. 
Spesia ei korvaa opiskelijan tai vierailijan henkilökohtaisia tavaroita, jos ne katoavat tai hajoavat. Sinä maksat korvauksen, jos rikot tai kadotat tavaroita tahallisesti. 

Seuraukset sääntöjen rikkomisesta

Sääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä. 
Näitä ovat poisto opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, poisto Spesian järjestämästä tilaisuudesta, opetuksesta pois jääminen enintään kolmeksi päiväksi, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen.