Opiskelijakunta ja tutor-toiminta

Opiskelijakunta

Kaikki Ammattiopisto Spesian opiskelijat ovat opiskelijakunnan jäseniä. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen (paikallinen) ja opiskelijakunnan edustajiston (oppilaitoksen yhteinen).

Opiskelijakunnan tehtävinä on yhteistyössä ammattiopiston henkilöstön kanssa

  • kehittää oppilaitoksen toimintaa
  • lisätä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa
  • parantaa opiskeluympäristön viihtyisyyttä.

Osallistumalla toimintaan opiskelija voi vaikuttaa yhteisiin asioihin. Samalla hän saa tärkeää kokemusta yhteistyöstä muiden kanssa ja esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä. Näistä voi olla paljon hyötyä myös opintojen jälkeen.

Tutor-toiminta

Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus toimia tutor-opiskelijana. Tutor-opiskelijat

  • vastaanottavat uusia opiskelijoita syyslukukauden alussa
  • vastaanottavat tutustujia, koulutuskokeilijoita ja vierailijoita
  • edustavat oppilaitosta ja esittelevät omaa koulutusalaansa
  • osallistuvat erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestelyihin.

Tutor-opiskelijat koulutetaan tehtävään.

Opiskelijan linkkejä

Wilma 

Moodlerooms

Office 365

Seuraa meitä:

#aospesia