PaViVET – Participatory Video based VET in Special Needs Learning and Employment

Tavoite

Tavoitteena on lisätä yksilöllistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja digitaalista osaamista.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisiä malleja, joiden avulla opiskelijat pystyvät itse helposti luomaan videoita työprosesseista. Videot tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja niitä voidaan hyödyntää työnhaussa.

Tuotokset

  • 150 lyhyttä videota, jotka yksilöllistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat luoneet
  • Parhaiden käytäntöjen kirjasto
  • Opas videopohjaisesta työpaikkaohjauksesta
  • DigComp-kompetenssien kuvaajat erityisopetuksen viitekehyksessä
  • Osaamismerkkien ja arvioinnin viitekehys

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Jarkko Korhonen

opetusteknologian asiantuntija
Järvenpää
040 577 1003
Jarkko.Korhonen@spesia.fi
Euroopan unionin rahoittama -logo.