Mitä ja kenelle?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä, jonka tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja. Valmennuksesta hyötyvät ihmiset, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, autismikirjon häiriö tai kehityksellinen kielihäiriö. Valmennuksen aloittamiseen ei kuitenkaan tarvita diagnoosia.

Tavoitteet ja työtapa

Nepsy-valmennuksen tavoite on aina asiakkaan oma. Se etsitään ja asetetaan yhdessä valmennuksen alussa. Tavoite voi liittyä esimerkiksi opiskeluun ja työllistymiseen. Usein valmennuksesta on apua myös arjen ja aikataulujen hallintaan. Nepsy-valmennus on jalkautuva työtapa ja toteutuu siellä missä siitä on asiakkaalle eniten hyötyä. Myös Spesian tilat ovat käytettävissä valmennukseen. Valmennuksen kesto vaihtelee ja siitä sovitaan työskentelyn alkaessa.

Valmentajat

Nepsy-valmentajamme ovat koulutettuja kohtaamisen ammattilaisia, joilla on vankka erityisen tuen osaaminen. He tukevat innostavasti ja ratkaisukeskeisesti asiakasta kohti tavoitteitaan. Valmennuksen kustannuksista vastaa useimmiten asiakkaan kotikunta tai TE-toimisto.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kysy lisää täydennyskoulutusten yhteyshenkilöiltä.

Tästä voit tulostaa Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus asiakkaille -esitteen (pdf)