Ammattiin!

#työelämä #oppimisympäristöt #ammatillinenkoulutus

Tavoite

Entistä laadukkaampaa ja työelämälähtöisempää ammatillista koulutusta.

Ammattiin! -hankkeen tavoitteena on tuottaa Etelä-Savon maakunnassa entistä laadukkaampaa ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta sekä tukea opettajien ammattitaitoa alati muuttuvassa toimintaympäristössä ammatillisen koulutuksen reformin viitoittamalla tiellä. Ammattiopisto Spesia toimii hankkeessa osatoteuttajana. Erityisenä asiantuntijuutena Spesia tarjoaa hankeverkoston käyttöön ammatillisen erityisopetukseen ja erityistä tukea tarvitseviin nuoriin ja aikuisiin liittyvän osaamisen.

Toteutus

  • Työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittäminen
  • Opintojen jälkeisen työllistymisen tai jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen
  • Yhteisten verkko-opintojen suunnittelu ja toteutus
  • Uuden pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen
  • Erilaisten oppijoiden huomioiminen ja aito opintojen henkilökohtaistaminen

Tuotokset

Hankkeen tuloksena luodaan malleja ja käytäntöjä sille, miten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden voimavarat ja vahvuudet saadaan valjastettua maksimaalisesti sellaisen ammatillisen osaamisen hankkimiseen, jolle on työmarkkinoilla kysyntää. Samalla kehitetään valtaosin työpaikan oppimisympäristöissä tapahtuvia erilaisia tutkintojen, osatutkintojen ja tutkintojen yhdistelmien suorittamisen malleja.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Ulla Nyrönen

opettaja
Pieksämäki
040 353 0555
Ulla.Nyronen@spesia.fi
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logo