Ankkuri25 – yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta

#jengiytyminen #syrjäytymisvaara #turvallisuus #ennaltaehkäisy

Tavoite

Otetaan Ankkuritoiminta apuun turvallisuuden parantamisessa.

Ankkuri25 – yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta -hankkeen tavoitteena on ankkuritoiminnan pilotointi ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen. Osana henkilöstön kehittämistä luodaan toimintamalleja, joiden avulla tunnistetaan ja kohdataan syrjäytymisvaarassa, rikoskierteessä tai sen vaarassa olevat nuoret. Toiminnan avulla pyritään ehkäisemään kiusaaminen, väkivaltatilanteet ja päihteiden käyttö jo varhaisessa vaiheessa.

Toteutus

Alueellisissa työpajoissa kehitetään jengiytymistä ja rikollisuutta ennaltaehkäiseviä toimintamalleja.

Hankkeessa järjestetään alueellisia työpajoja, joissa kehitellään toimintamalleja jengiytymistä ja rikollisuutta ennalta ehkäisevän työn tueksi sekä vahvistetaan alueellista yhteistyötä Ankkuritiimeihin. Lisäksi järjestetään alueellisia koulutustilaisuuksia oppilaitoksen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Tarja Liski

projektipäällikkö
Järvenpää
040 828 2043
Tarja.Liski@spesia.fi
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo