ARVET – Digital guidance through beacons and augmented reality for the inclusion of students with disabilities in Vocational Training practices

#kansainvälisyys #erasmus

Tavoite

Tarjota vammaisille opiskelijoille innovatiivinen digitaalinen työkalu, joka helpottaa yksittäisten fyysisten tehtävien itsenäistä toteuttamista

ARVET- hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisten opiskelijoiden ryhmälle innovatiivinen digitaalisiin ”majakkoihin” (beacon) ja lisättyyn todellisuuteen (AR) perustuva työkalu, joka helpottaa yksittäisten fyysisten tehtävien itsenäistä toteuttamista ammatillisessa koulutuksessa. Tällä tarkoitetaan tehtäviä, joita he eivät ole tällä hetkellä voineet suorittaa itsenäisesti ilman kolmannen henkilön tukea, mikä on rajoittanut kaikkien muidenkin asioiden oppimisen tasa-arvoa.

  • Vertaileva analyysi vammaisten opiskelijoiden opetussuunnitelmien mukautuksista ja tarpeista ammatillisen koulutuksen linjoilla, joissa on runsaasti fyysisiä toimintoja vaativia (manipulatiivisia) käytäntöjä.
  • Kyseisen digitaalisen työkalun kehittäminen itsenäiseen manipulatiiviseen oppimiseen tuotantolinjoilla tai työvaiheilla ammatillisessa koulutuksessa
  • Arvio sen tehokkuudesta vammaisille, joilla on fyysisiä (manipulaatio)- ja/tai kuulo-ongelmia.
  • Tutkimus saavutettavuuden tasosta, joka syntyy digitaalisten majakkojen ja lisätyn todellisuuden yhdistetystä käytöstä vammaisten henkilöiden tekemissä työtehtävissä.
  • Digitaalisen työkalun rakentaminen avoimeksi ja skaalautuvaksi koulutusympäristöksi, jossa on mahdollisuus laajentaa ja kehittää uutta sisältöä, asetuksia ja teemoja.

Toteutus

Osallistumme vammaisten läsnäoloa koskevaan vertailevaan tutkimukseen manipulatiivisten käytäntöjen avulla ammatillisessa koulutuksessa.

Tämä on strateginen kumppanuushanke, jossa suurin osa työstä on kehittämis- ja asiantuntijatyötä. Spesian rooli on seuraava. Osallistumme vammaisten läsnäoloa koskevaan vertailevaan tutkimukseen manipulatiivisten käytäntöjen avulla ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijamme ovat mukana digitaalisen työkalun tehokkuuden arvioimisessa ja kontrastina kontrolliryhmään nähden. Tehtävänämme on työkalun käyttö ja arviointi. Vastaamme myös projektin viestintäsuunnitelmasta.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Minna Sandberg

opettaja
Järvenpää
040 556 5622
Minna.Sandberg@spesia.fi
Euroopan unionin rahoittama -logo.