Asuntolatoiminnan ABC

#asuntola #asuminen #vuorovaikutustilanteet #mielenhyvinvointi

Tavoite

Lisää tietoa ja käytännön työkaluja asuntolassa asuvien opiskelijoiden kohtaamiseen ja tukemiseen.

Asuntolatoiminnan ABC -hankkeen koulutuksiin osallistuja saa tietoa ja käytännön työkaluja asuntolassa asuvien opiskelijoiden kohtaamiseen ja tukemiseen. Hanke antaa osallistujalle valmiuksia tunnistaa, tukea ja ennaltaehkäistä haastavia vuorovaikutustilanteita sekä tukea opiskelijan mielenhyvinvointia ja ammatillisia opintoja.

Toteutus

Järjestetään asuntoloiden sekä opetuksen ja ohjauksen henkilökunnalle kahdeksan opintopisteen koulutuskokonaisuus kaksi kertaa.

Hankkeessa toteutetaan kahdeksan opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa. Koulutusosioihin kuuluu ennakkotehtävä, kaksi osallistavaa webinaaria, joiden välissä työskennellään välitehtävän parissa.

Koulutuksen osiot

  1. Ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia työtapoja asumisen tarpeisiin 2 op
  2. Pedagoginen turvallisuus 2 op
  3. Mielenhyvinvointi ja tunnetaidot 2 op
  4. Asuntolan toimijat oppimista ja opiskelua tukemassa 2 op

Koulutukset ovat suunnattu oppilaitosten asuntoloiden henkilökunnalle sekä opetuksen ja ohjauksen henkilökunnalle.

 

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Hanna Halminen

erityisen tuen asiantuntija
Turku
040 669 3535
Hanna.Halminen@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo