Digitukea areenalla – erityistä osaamista

#digitaalisuus #opetusmenetelmät #osallisuus #erityisopetus

Tavoite

Lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogisia tietoja ja taitoja. 

Digitukea areenalla -hankkeen ja koulutusten tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogisia tietoja ja taitoja. Hanke antaa myös tutkimusperusteista tietoa osallistujille oman opetuksen ja ohjauksen tueksi sekä lisää osallistujien osaamista digitaalisten välineiden hyödyntämisessä.

Toteutus

Viisi koulutusosiota eri teemoista.

  1. #ETTA – Erityinen tuki ja tutkimus areenalla
  2. #YPET1 – Yksilölliset polut ja erityinen tuki
  3. #YPET2 – Yksilölliset polut ja erityinen tuki
  4. #DET – Digivälineitä erityiseen tukeen
  5. #UTOT – Uraohjaus, työelämässä oppiminen ja työllistyminen

Kohderyhmät

Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja lukioiden opetushenkilöstö sekä työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Kristiina Luukkonen

työelämäkoordinaattori
Järvenpää
044 765 1337
Kristiina.Luukkonen@spesia.fi