Erityinen tuki vankilaopetuksessa

#vankilaopetus #erityinentuki #rikosseuraamusasiakkaat

Tavoite

Osaaminen lisääntyy erityisen tuen oppijoiden oppimisesta, tarpeiden tunnistamisesta ja tuesta sekä rikosseuraamusasiakkaiden ohjauksen erityispiirteistä.

Koulutukseen osallistuvat kerryttävät osaamista erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimisesta, tarpeiden tunnistamisesta ja tuesta sekä rikosseuraamusasiakkaiden ohjauksen erityispiirteistä. Osallistujien vuorovaikutus- ja menetelmäosaaminen lisääntyvät.

Erityisesti painotetaan positiivisen pedagogiikan menetelmiä, ratkaisukeskeisyyttä ja dialogisuutta. Koulutuksen myötä vahvistuvat myös osallistujien työhyvinvointi ja yhteisöllisyys sekä osaamisen jakaminen omassa työyhteisössä.

Toteutus

Toteutetaan yhdeksän opintopisteen Erityinen vankilaopetus -verkkokoulutuskokonaisuus.

Hankkeessa toteutetaan yhdeksän opintopisteen kokonaisuus verkkokoulutuksena. Erityinen vankilaopetus -koulutuskokonaisuus sisältää luentoja, työpajoja ja ohjattuja vertaistapaamisia verkossa sekä itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä. Osallistujat voivat osallistua joko kaikkiin tai yksittäisiin koulutusosioihin.

Koulutuksen viisi osiota ovat:

  1. Miten huomaan tuen tarpeen? Miten tuen? (1 op)
  2. Selkeä kieli, selkeä toiminta (2 op)
  3. Maahanmuuttaja vankilaympäristössä (2 op)
  4. Neuropsykiatriset haasteet (mm. autismikirjo ja ADHD) rikosseuraamusasiakkailla (2 op)
  5. Neuropsykiatriset haasteet rikosseuraamusasiakkailla – syventävä verkkokurssi (2 op)

Koulutukset on suunnattu vankilaopetuksessa työskentelevälle opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä Rikosseuraamuslaitoksen ohjaustyötä tekeville työntekijöille (mm. työnjohtajat, ohjaajat jne.)

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maria Ojala-Vesteri

erityisen tuen asiantuntija
Järvenpää
044 761 4649
Maria.Ojala-Vesteri@spesia.fi