Erityisen tuen areena

#erityinentuki #erityisopetus #pedagogiikka

Tavoite

Lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista osaamista.

Erityisen tuen areenan tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen toteutusta lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja ja tietoa erityisen tuen toteuttamisesta.

 • Erityisen tuen toteuttaminen osana ammatillista koulutusta
 • Pedagogiset ratkaisut
 • Yksilölliset opinpolut huomioiden erityistä tukea tarvitsevien vahvuudet ja ohjaustarpeet
 • Erityinen tuki ja työelämä
 • Pedagoginen turvallisuus ja hyvinvointi
 • Digitaalisten toimintojen pedagoginen hyödyntäminen

Toteutus

Tutkimus-, tieto- ja kokemusperustaista monimuoto- sekä verkkokoulutusta viidessä koulutuskokonaisuudessa.

1. Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki, 2 op

 • Erityisen tuen tarpeiden tunnistaminen
 • Matemaattiset vaikeudet ja erityinen tuki
 • Kielelliset vaikeudet ja erityinen tuki
 • Digipedagogiikka ja erityinen tuki
 • Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja hahmottamisen vaikeudet ja erityinen tuki
 • Mielenterveys ja erityinen tuki
 • Inlärningssvårigheter och särskilt stöd i yrkesutbildningen

2. Yksilölliset polut ja uraohjaus, 2 op

 • opintojen henkilökohtaistaminen
 • oppimisen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen)
 • tukea tarvitsevan ohjaus työpaikoilla / Erityinen tuki ja ohjaus työelämän oppimisympäristössä ja näytöissä
 • uraohjaus ja työllistymisen tukeminen

3. Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen, 2 op

 • maahanmuuttajien oppimiseen vaikuttavia taustatekijöitä
 • kielitietoisen oppimisen tukeminen
 • digitaaliset välineet maahanmuuttajan oppimisen tukena

4. Pedagoginen turvallisuus ja erityisopetus, 2 op

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus
 • oppilaitosturvallisuus
 • oppimisympäristöjen turvallisuus

5. Pedagoginen hyvinvointi, 2 op

 • voimavarat ja vuorovaikutus, positiivinen psykologia
 • hyvinvointi ja osallisuus opinnoissa/etätyössä
 • digitaalinen hyvinvointi, elämänhallinta ja netti
 • pedagogisk välmående, resurstärkande och lärarens coachande rol

Kohderyhmänä ovat perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö ja työpaikkaohjaajat.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Marika Mäkinen

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Jyväskylä
040 752 9653
Marika.Makinen@spesia.fi