Erityisen tuen taitajat – osaajasta asiantuntijaksi

#asiantuntijuus #osaaminen #valmennus #erityinentuki #ammatillinenerityisopetus

Tavoite

Erityisen tuen osaajasta asiantuntijaksi.

Erityisen tuen taitajat – osaajasta asiantuntijaksi -valmennusohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa osallistujien osaamista erityisen tuen asiantuntijana ja kehittäjänä ammatillisen koulutuksen kentällä
  • parantaa valmiuksia toimia konsultoivassa asiantuntijaroolissa työyhteisössä, muissa organisaatioissa ja yhteistyöverkostoissa.
  • tarjota tukea omien vahvuuksien tunnistamiseen ja asiantuntijaprofiilin esittelemiseen kiinnostavasti

 

Toteutus

Neljä koulutusosiota sisältävä valmennusohjelma.

  1. Osaajasta asiantuntijaksi, 5 op
  2. Asiantuntijan työkalupakki – menetelmät asiantuntijan työssä, 3 op
  3. Asiantuntija osaamisen kehittäjänä, 3 op
  4. Erityisen tuen asiantuntijasta huippuosaajaksi, 5 op

Valmennusosiot 1–3 on tarkoitettu erityisen tuen ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä osaajista asiantuntijoiksi. Valmennusosio 4 on tarkoitettu erityisen tuen asiantuntijana toimiville konkareille, jotka haluavat saada uusia menetelmiä, ajattelun aineksia ja inspiraatiota oman asiantuntijuutensa syventämiseksi.

Tarkemmat sisällöt ja toteutustavat löydät Erityisen tuen taitajat -esitteestä (pdf).

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Marja Jäntti

Asiantuntijapalvelujohtaja
Turku
040 900 4027
Marja.Jantti@spesia.fi