ERMO2 – Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

#maahanmuuttajat #tmonikulttuurisuus #erityinentuki #opintopolut

Tavoite

Sujuvoitetaan tukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatillisen koulutuksen kautta työelämään.

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa tukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatiliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja, suorittaa tutkinto ja siirtyä työelämään. Tavoitteena on myös lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoa ja osaamista tunnistaa opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja erityisen tuen tarpeita sekä kehittää heille sopivia opetus- ja ohjausmenetelmiä tukemaan yksilöllisiä opintopolkuja.

Toteutus

Kymmenen opintopisteen koulutuskokonaisuus.

  1. Maahanmuuttajan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät (2 op)
  2. Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien oppimisen tukemiseen (3 op)
  3. Työelämässä tapahtuvan oppimisen tukeminen (2 op)
  4. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja kehittäminen (3 op)

Hankkeenn kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan sekä kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Henkilöä ei löydy