Feel it! – Toimivaa yhteisöä rakentamaan

#yhteisöllisyys #johtaminen

Tavoite

Oppilaitoksen toimiva yhteisö mahdollistaa luottamusta ja osallisuutta yhdessä oppimiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksen yhteisöllistä työskentelyä ja sitä tukevaa johtamista. Toimiva yhteisö mahdollistaa luottamuksen ja osallisuuden sekä oppimisessa että kehittämisessä.

Toteutus

Järjestetään yhteisöllisyyteen liittyviä koulutuksia.

Hankkeessa vahvistetaan valmentavaa, yhteisön ja yksilöiden vahvuuksiin perustuvaa johtamista kohti paremmin toimivaa oppilaitosyhteisöä. Hankkeessa saadaan työkaluja strategiseen työskentelyyn ja tiimien rakentamiseen osaksi oppilaitosyhteisöä. Kehittyneet yhteisölliset toimintatavat tukevat myös opiskelijoiden hyvinvointia, työelämässä tarvittavia valmiuksia ja sitoutumista opiskeluun.

Kohderyhmänä ovat oppilaitosten johto, opettajat ja muu henkilöstö.

Lisätietoa toteutuksesta löytyy Haaga-Helian sivuilta.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maria Ojala-Vesteri

erityisen tuen asiantuntija
Järvenpää
044 761 4649
Maria.Ojala-Vesteri@spesia.fi