Hahmottamisen ja motoriikan haasteet – tunnistamisesta tukeen

#hahmottaminen #hahmottamisvaikeudet #motoriikka

Tavoite

Lisätään tietoa hahmottamisvaikeuksista ja annetaan välineitä hahmottamisen tukemiseen.

Tavoitteena on antaa tietoa hahmottamisvaikeuksista ja kuvata, millä tavalla hahmottamisen pulmat näkyvät nuoren arjessa, koulussa ja opinnoissa. Koulutus antaa välineitä siihen, kuinka arjessa voi tukea nuorta, jolla on hahmottamisvaikeuksia.

Koulutuksessa perehdytään myös hahmottamisvaikeuksien päällekkäistymiseen muiden oppimisvaikeuksien ja nepsy-piirteiden kanssa, mietitään konkreettisia keinoja tukea nuoren digitaalisia taitoja sekä mietitään, kuinka kohdata monikulttuurinen nuori, jolla on hahmottamisvaikeuksia.

Toteutus

Toteutetaan hahmottamisvaikeuksiin ja motorisiin haasteisiin keskittyviä koulutuksia.

Hankkeessa toteutetaan Nuorten hahmotusvaikeuksien tunnistaminen ja tuki -kokonaisuus kolme kertaa. Muut osiot toteutetaan kaksi kertaa.
Koulutukseen kuuluu lähipäiviä ja itsenäistä työskentelyä oppimistehtävien parissa.

Koulutusosiot ovat:

  1. Nuorten hahmotusvaikeuksien tunnistaminen ja tuki, 3 op
  2. Hahmottamisen haasteet ja päällekkäistyminen, 2 op
  3. Hahmottamisen pulmien ilmeneminen arjen ympäristöissä, 2 op
  4. Motorisen oppimisen haasteet, 2 op

Koulutukset on suunnattu yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevälle opetustoimen henkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maarit Sorjonen

erityisen tuen asiantuntija
Jyväskylä
044 765 1368
Maarit.Sorjonen@spesia.fi