Hyvinvoiva ja turvallinen amis

#hyvinvointi #turvallisuus #ilmapiiri 

Tavoite

Kehitetään hyvinvointiosaamista ja turvallisuuskulttuuria oppilaitoksissa.

Hankkeessa keskitytään erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvän oppimisilmapiirin luomiseen, riskitilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen pedagogisilla ratkaisuilla. Koulutuksissa kehitetään hyvinvointiosaamista ja turvallisuuskulttuuria sekä strategisella oppilaitostasolla että luokkatilanteissa ammatillisessa koulutuksessa.

Toteutus

Neljä hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävää koulutusosiota.

  1. Oppilaitoshyvinvointi ja turvallisuus todeksi 3 op
  2. Opettaja hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentajana 3 op
  3. Turvallinen amis – hyvinvoiva opiskelija 3 op
  4. Kyllä tästä selvitään! Avaimia haastaviin tilanteisiin 3 op (Ammattiopisto Spesia toteuttaa)

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Henkilöä ei löydy