Ilolla erityistä tukea

#erityinentuki #erityisopetus #positiivinenpedagogiikka

Tavoite

Lisää tietoa, taitoa, osaamista ja iloa erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelyyn.

Ilolla erityistä tukea -hankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksiin osallistuvien tietoa, taitoja, osaamista ja iloa erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelyyn. Osallistujat kehittävät vuorovaikutus- ja menetelmäosaamistaan, erityisesti positiivisen pedagogiikan menetelmistä. He saavat myös valmiuksia tunnistaa oppimisvaikeuksia ja muita tuen tarpeita, sekä työkaluja ja keinoja oppimisen tukeen, opetukseen ja ohjaukseen.

Toteutus

Kahdeksan opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa.

Hankkeessa toteutetaan kahdeksan opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa monimuotokoulutuksena. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu koulutusiltapäiviä lähitoteutuksina ja verkkototeutuksina, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Tavoitteena on, että osallistujat suorittavat koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta mahdollista on osallistua myös yksittäisiin koulutusosioihin. Koulutuksen neljä osiota ovat:

  1. Ilolla erityistä tukea 1 (2op)
  2. Ilolla erityistä tukea 2 (2op)
  3. Parhaat palat erityiseen tukeen 1 (2op)
  4. Parhaat palat erityiseen tukeen 2 (2op)

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, yläkoulun ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä työpajojen henkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Tuula Niskanen

erityisen tuen asiantuntija
Järvenpää
050 463 2460
Tuula.Niskanen@spesia.fi
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo