INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta

#inkluusio #erityinentuki #yhdenvertaisuus #ammatillinenkoulutus

Tavoite

Tukea läpi Suomen ja yhdenvertaisesti kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Kansallisessa INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hankkeessa kehitetään kaikkia osallistavaa pedagogiikkaa ja erityistä tukea ammatillisen toisen asteen koulutuksessa.

Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa tuen, jotta voivat hankkia tarvittavan osaamisen, tutkinnon ja työllistyä, opiskelevat he missä oppilaitoksessa tai missä päin Suomea tahansa.

Toteutus

Kehitetään kansallisia toimintamalleja erityiseen tukeen.

  • Kerätään ja jaetaan toimivia erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön prosesseja ja käytäntöjä alueellisesti.
  • Arvioidaan ja kehitetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden joustavia opintopolkuja yleisen ammatillisen oppilaitoksen ja vaativan erityisen tuen oppilaitoksen yhteistyönä.
  • Kehitetään toimintasuositukset ja/tai välineitä erityisen tuen laadun arviointiin ja kehittämiseen.
  • Kerätään, kehitetään ja jaetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon erityisen tuen osaamisen kehittämisen malleja ja käytäntöjä.
  • Kehitetään, pilotoidaan ja levitetään erityisen tuen koulutuspaketti opetus- ja ohjaushenkilöstölle.
  • Kehitetään, pilotoidaan ja levitetään opettajankouluttajille suunnattu koulutuspaketti.
  • Luodaan yhteiset osaamistavoitteet ja periaatteet ammatilliseen erityisopettajakoulutukseen.
  • Juurrutetaan toimintamalleja osaksi hanketoimijoiden omaa toimintaa.
  • Levitetään tuloksia sidosryhmille alueellisissa työpajoissa, tapahtumissa ja verkkosivuilla.

Lisätietoa hankkeesta (jamk.fi).

 

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi
EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.
ELY-keskuksen logo