Innostu liikkumaan!

#liikuntakulttuuri #aktiivisuus #hyvinvointi #lajikokeilut #osallisuus

Tavoite

Kehitetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja oppilaitoksen liikuntakulttuuria.

Innostu liikkumaan -hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja monipuolistaminen olosuhteita kehittämällä sekä opiskelijoita / henkilökuntaa osallistamalla ja kouluttamalla. Vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta lisäämällä vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja opiskelu- / työkykyä. Vuorovaikutteisten ja elämyksellisten hyvinvointiprojektien avulla lisätään opiskelijoiden mielenhyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistetaan itsenäistymistä ja elämänhallintaa.

Toteutus

Lisää liikuntaa opiskelupäiviin ja vapaa-ajalle.

  • Liikunta-agenttien ja liikuntatutoreiden toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen
  • Henkilöstön kouluttaminen
  • Opiskelupäivää tauottavien ja fyysistä aktiivisuutta lisäävien tempausten, haasteiden ja tapahtumien järjestäminen (liikunnallinen lenkkitapahtuma, liikuntatapahtuma/turnaus muiden AMEO-oppilaitosten kanssa, Hyvinvointivirtaa-viikon ja Liikevirtaa-kampanjan liikkumista lisäävät tempaukset)
  • Oppimisympäristön kehittäminen mm. pilottiluokat
  • Taukoliikuntavälineiden ja pelien hankinta
  • Uusien toimintamallien luominen ja yhteistyön vahvistaminen vapaa-ajan liikunnan vahvistamiseksi, vaikeavammaisten matalan kynnyksen vapaa-ajan liikunnan mahdollistaminen
  • Aktiiviseen liikkumiseen osallistaminen; terveystreeniryhmät, tsemppileiri ja luontoliikuntaprojekti
Ihmisiä ympyrämuodostelmassa liikuntahallissa, ilmassa lentää punainen pallo.

Kuva 1. Liikuntaleiriläisiä Pajulahden urheiluopistolla.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Hanna Sinkkonen

palvelupäällikkö
Järvenpää
+35850 405 9084
Hanna.Sinkkonen@spesia.fi
Aluehallintoviraston logo.