Johtamisella pedagogista hyvinvointia

#johtaminen #muutosjohtaminen #positiivinenpedagogiikka #tunnetaidot #toimintakulttuuri

Tavoite

Tuottaa pedagogista hyvinvointia osaavalla johtamisella ja osaamisidentiteettejä vahvistamalla.

Johtamisella pedagogista hyvinvointia -hankkeessa selvitetään, millaista osaamista pedagogisessa johtamisessa tarvitaan. Hankkeen viitekehykseksi on valittu PRIDE-malli, jonka kehittäjä Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

Ohjausosaamisen ja oppimisen johtamisen kehittäminen

 • henkilöstön osaamisen lisääminen (vertaismentorointi, tiimiopettajuus, arviointiosaaminen, tunnetaidot)
 • digitaalisen ympäristön vaikutukset pedagogiseen johtamiseen
 • pedagogisen strategian uudistaminen
 • osaamiskartoitukset

Johtamisosaamisen vahvistaminen pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta

 • valmentavan johtajuuden tukeminen
 • toimintakulttuurin muutoksen ja muutosjohtamisen tukeminen Pride-mallin avulla
 • laadun jatkuva parantaminen tiedon avulla

Asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen vahvistaminen

 • osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden kehittäminen ja kumppanuuksien vahvistaminen
 • kumppanuusstrategian täsmentäminen
 • asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen vahvistaminen osaamisidentiteetin tunnistamisella
Kuvassa on kerrottu hankkeen tavoitteet ja toimijat kuvana, samat asiat on kerrottu tekstissä.

Kuva: Hankkeen tavoitteet ja toimijat

Toteutus

Tunneilmaston johtaminen -valmennuksen lisäksi jatketaan johtamisen, organisoinnin ja toimintakulttuurin uudistamista.

Hanketta toteutetaan kymmenen oppilaitoksen muodostamassa verkostossa.

Ammattiopisto Spesian osahankkeessa toteutetaan Tunneilmaston johtaminen -valmennus johdolle ja esimiehille. Sen lisäksi jatketaan oppilaitoksen johtamisen, organisoinnin ja toimintakulttuurin uudistamista henkilöstöä ja opiskelijoita osallistaen. Tavoitteena on Spesian strategian mukaisesti keskeltä ohjautuvaan, tiimimäiseen organisaatioon siirtyminen vuoteen 2022 mennessä.

Spesian tavoitteita ja tuotoksia

Tavoite 1: Johtamis- ja organisointikulttuuri uudistuu
 • Johtaminen keskeltä ohjautuvaksi.
 • Kohti ketterää päätöksentekoa ja kehittämistä.
 • Tiimimäiset työyksiköt korvaavat hierarkiat.
 • Esimiehet edistävät avointa ja vuorovaikutteista viestintäkulttuuria.

Tulokset

 • Intra rakennettu toimintakäsikirjaksi, kätevä käyttöliittymä kaikille.
 • Spesian brändin ja strategian rakentaminen ja toimeenpano tehtiin henkilöstöä osallistaen.
 • Kehitettiin Spesia Lab ketterän ja kokeilu ja innovaatiotoiminnan prototyyppi.
 • Tehtiin Spesian arvojen määrittely Lab työtapaa hyödyntäen.
 • Otettiin käyttöön Howspace-keskustelualusta, koko hlöstö osallistuu toimintakulttuurin uudistamiskeskusteluun.
 • Tiimiorganisaation siirtyminen aloitettu 2/2020, toimeenpano 2021 loppuun mennessä (benchmarkkaus hankeverkostossa 19.3.2020)
Tavoite 2: Spesia-henki vahvistuu
 • Lisää osaamista positiiviseen johtamiseen.
 • Henkilöstön osaamisen johtaminen haltuun.
 • Henkilöstö ja opiskelijat mukaan toimintakulttuurin uudistamiseen.
 • Työn ilon ja hallinnan tunteen vahvistaminen.
 • Palautekulttuurin vahvistaminen.

Tulokset

 • 22 esimiestä suoritti Tunneilmaston johtaminen -valmennuksen (sis. alku ja loppumittauksen, jonka tulokset saadaan 2.3.2020).
 • Esimiehet ovat hankkineet johtamisosaamista oman HOKSinsa mukaan ja sparranneet toisiaan esim. Howspace-keskustelualustalla.
 • Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma työn alla sisäisen koulutuskalenterin lanseeraus 8/2020.
 • Ryhmäkehityskeskustelumallin kehittäminen ja käyttöönotto 2-3/2020.
 • Sis. palautteenantokulttuurin kehittäminen vuonna 2020 (hlöstömittauksessa esiin tullut isoin kehittämiskohde, uusi mittaus 10/2020)
Tavoite 3: Erinomainen Spesia-kokemus opiskelijoille ja asiakkaille
 • Opiskelijat, asiakkaat, työelämän yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät mukaan Spesia kokemuksen rakentamiseen.
 • Asiakkuuksien hallinnan ja palautejärjestelmän kehittäminen.

Tulokset

 • Opiskelijat olivat toimijoina Spesian rakentamisen keskeisisissä prosesseissa (Spesia-brändi, strategia, arvojen määritys).
 • Kutsu johto työsi ääreen kampanja 2020.
 • Asiakkuuksien määritys ja asiakkuushallintajärjestelmän kartoitus/hankintaprosessi on aloitettu 2020.
 • Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen myös painopisteenä vuonna 2020 (benchmarkkaus hankeverkostossa 13.2.2020).

Kohokohdat

 • Yli 20 Spesian johtajaa, esimiestä ja koordinaattoria osallistui PsM Jarkko Rantasen vetämään Tunneilmaston johtaminen -koulutukseen. Opimme mm. negatiivisten tunteiden käsittelyä ja positiivisten tunteiden herättelyä, omien tunteiden johtamista ja muiden tunteiden käsittelyä.
 • Osallistujat kokivat, että koulutus antoi paljon eväitä esimiestyöhön ja oppilaitoksen tunneilmaston johtamiseen.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Marja Jäntti

Asiantuntijapalvelujohtaja
Turku
040 900 4027
Marja.Jantti@spesia.fi