Kiusaaminen haavoittaa – keinoja kiusaamisen tunnistamiseen ja estämiseen toisella asteella

#kiusaaminen #ennaltaehkäisy #mielenterveys

Tavoite

Lisää osaamista ja keinoja ennaltaehkäistä kiusaamista ja puuttua kiusaamistilanteisiin oppilaitoksissa.

Kiusaaminen haavoittaa -hankkeen koulutuksissa saa tietoa kiusaamisesta, sen ilmiöistä ja nykymuodoista sekä kiusaamisen pitkäaikaisvaikutuksista opiskelijoiden mielenterveyteen ja elämään. Koulutuksista saa myös osaamista ja keinoja ennaltaehkäistä kiusaamista ja puuttua kiusaamistilanteisiin. Lisäksi osallistujat pääsevät jakamaan hyväksi havaittuja menetelmiä ja toimintamalleja fasilitoiduissa pienryhmätapaamisissa.

Toteutus

Toteutetaan kiusaamiseen liittyvä koulutuskokonaisuus kaksi kertaa.

Koulutukset toteutetaan kokonaisuudessaan verkkototeutuksena koulutuspäivinä sekä fasilitoituina pienryhmätapaamisina. Koulutuksiin sisältyy ennakko- ja välitehtäviä sekä omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

On suositeltavaa suorittaa koko koulutuskokonaisuus. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion, poikkeuksena koulutusosiot 2 ja 3, jotka tulee suorittaa molemmat.

Koulutuksen osiot ovat:

  1. Kiusaamisen monet kasvot – Miten kiusaaminen näyttäytyy 2. asteen koulutuksessa
  2. Miten voin estää kiusaamista?
  3. Miten puutun kiusaamiseen?
  4. Kiusaamisen seuraukset ja korjaavat kokemukset
  5. Kiusaamisesta eroon yhteistyöllä

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstölle, sekä koulutusosio 4 myös yläkoulun henkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Virpi Jussila

erityisen tuen asiantuntija
Turku
044 777 0122
Virpi.Jussila@spesia.fi
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Verso-ohjelma sovitellaan! -logo.
Spesia logo