Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoimatekijän vahvistaminen koulutusmaakuntana

#Etelä-Savo #koulutuspolut #työelämäyhteistyö #vetovoima

Tavoite

Asiakaslähtöiset koulutuspolut ja työelämäyhteistyö Etelä-Savon vetovoimana.

  • Tarjoamamme koulutus- ja palvelupolut ovat mahdollisimman houkuttelevia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä erityisen tuen tarpeet huomioiden.
  • Kehitämme yritysyhteistyötä ja kouluttautumista vastaamaan maakunnan osaamistarpeisiin luomalla työpolkumallin opinnoista työelämään.
  • Hyödynnämme digitaalista teknologiaa asiakaslähtöisemmän viestinnän saavuttamiseksi huomioiden yksilölliset ja vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat.

Toteutus

Yhteistyössä Etelä-Savon koulutustoimijoiden kanssa kehitetään asiakaslähtöiset ja vetovoimaiset koulutuspolut.

  • Ohjaamisessa, sekä tiedotuksessa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, jotka helpottavat asiakkaan löytämistä Etelä-Savon koulutuspoluille.
  • Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja muotoillaan työpolkuja työelämän tarpeeseen.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Marika Mäkinen

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Jyväskylä
040 752 9653
Marika.Makinen@spesia.fi
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto logo
Vipuvoimaa EU:lta logo
ELY-keskuksen logo