Mahdollisuus päivittäiseen liikuntaan

#liikunta 

Tavoite

Lukuvuoden teema: istumisen vähentäminen sekä liikkumisen lisääminen opiskelupäiviin.

Hankkeen muut tavoitteet:

  • Kehittää edelleen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuutta liikuntaan
  • Levittää aiemmissa hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä kaikkiin oppilaitoksen yksiköihin
  • Hankkia liikuntavälineitä sinne, mistä niitä vielä puuttuu
  • Uutena kehittämiskohteena on liikunnan integroiminen osaksi opetusta, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä: koulutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä opiskelijatutoreita ja kehitetään koko oppilaitoksen toimintakulttuuria, asenteita ja arvostuksia liikuntamyönteisemmiksi.

Toteutus

Liikuntaa lisää oppilaitoksen arkeen.

  • Erilaiset liikunnalliset tempaukset, kampanjat, haasteet
  • Hyvinvointivirtaa-viikon tapahtumat, ryhmäytymispäivät, liikuntapäivät
  • Oppitunneilla taukoliikuntaa, liikuntavälineitä luokkiin sekä tauoille
  • Vapaa-ajan liikuntaharrastuksien mahdollistaminen, kerhotoiminta
  • Taukoliikuntavinkkien ja istumista vähentävien käytänteiden jakaminen henkilökunnalle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Hanna Kasurinen

opettaja
Järvenpää
044 465 0537
Hanna.Kasurinen@spesia.fi
Liikkuva opiskelu logo