Mielenterveyden osaaja 2

#mielenterveys #hyvinvointi #opintopolut #opetusmenetelmät #osallisuus #uraohjaus

Tavoite

Lisätään taitoja kohdata ja tukea oppijaa, jolla on mielenterveyden haasteita.

Mielenterveyden osaaja 2 -hankkeen tavoitteena on kartuttaa opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja tukea koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa oppijaa, jolla on mielenterveyden haasteita. Osallistujat saavat tietoa mielen hyvinvoinnin perusteista ja oppivat tunnistamaan haasteita. He saavat lisää pedagogisia menetelmiä ja tukikeinoja opintojen ja uraohjauksen järjestämiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön opintojen edistämisessä ja osallisuuden tukemisessa.

Toteutus

Toteutetaan kymmenen opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa.

Ensimmäinen kymmenen opintopisteen kokonaisuus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena. Koulutukseen kuuluu webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Toinen kymmenen opintopisteen kokonaisuus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen kuuluu lähipäiviä Järvenpäässä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Kymmenen opintopisteen koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa Mielenterveyden osaaja -todistuksen. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion.

Koulutuksen kolme osiota ovat:

  1. Mielenterveyden perusteet, 3 op
  2. Menetelmiä mielenterveyden tukemiseen, 4 op
  3. Oppijan mielenterveys ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen, lukioiden sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Virpi Jussila

erityisen tuen asiantuntija
Turku
044 777 0122
Virpi.Jussila@spesia.fi