Mielenterveyden osaaja

#mielenterveys #hyvinvointi #opintopolut #opetusmenetelmät #osallisuus #uraohjaus

Tavoite

Lisätään taitoja kohdata ja tukea oppijaa, jolla on mielenterveyden haasteita.

Mielenterveyden osaaja -hankkeen tavoitteena on kartuttaa opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja tukea koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa oppijaa, jolla on mielenterveyden haasteita. Koulutuksen painopistealueina on mielen hyvinvoinnin perusteet, haasteiden tunnistaminen, pedagogisia menetelmiä ja tukikeinoja opintojen ja uraohjauksen järjestämiseen sekä monialainen yhteistyö opintojen edistämisessä ja osallisuuden tukemisessa.

Toteutus

Toteutetaan kymmenen opintopisteen kokonaisuus kolme kertaa.

  • Mielen hyvinvoinnin perusteet, 3 op
  • Menetelmiä mielen hyvinvoinnin tukemiseen, 4 op
  • Oppijan mielen hyvinvointi ja yksilöllinen opintopolku, 3 op

Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa Mielenterveyden osaaja -todistuksen. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion.

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen, lukioiden sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Virpi Jussila

erityisen tuen asiantuntija
Turku
044 777 0122
Virpi.Jussila@spesia.fi