Monikulttuurinen osaaja 2

#monikulttuurisuus #kielitietoisuus #oppimisvaikeudet #opetusmenetelmät

Tavoite

Lisätään taitoja tukea ja ohjata monikulttuurista oppijaa.

Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa osallistujien kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen osaamista sekä erityistä tukea tarvitsevien monikulttuuristen oppijoiden ohjausosaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä monikulttuurisuudesta oppimisyhteisön voimavarana.

Toteutus

Toteutetaan kahdeksan opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa.

  • Kulttuuri- ja kielitietoisuus monikulttuurisen opiskelijan ohjaamisessa, 2 op
  • Tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen menetelmät, 4 op
  • Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana, 2 op

Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutus on myös mahdollista siirtää kokonaisuudessaan verkkototeutukseksi.

Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa Monikulttuurinen osaaja -todistuksen. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion.

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, valmentavan ja valmistavan koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen sekä kotoutumiskoulutusten opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutukset toteutetaan Etelä-Suomessa, mikäli niitä ei toteuteta verkkototeutuksena.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maarit Sorjonen

erityisen tuen asiantuntija
Jyväskylä
044 765 1368
Maarit.Sorjonen@spesia.fi