Monikulttuurinen osaaja

#monikulttuurisuus #kielitietoisuus #oppimisvaikeudet #opetusmenetelmät

Tavoite

Lisätään taitoja tukea ja ohjata monikulttuurista oppijaa.

Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja tukea ja ohjata monikulttuurista oppijaa koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen painopistealueina on kielitietoinen opetus, oppimista vaikeuttavien tekijöiden tunnistaminen, sopivien tukikeinojen järjestäminen sekä verkostojen hyödyntäminen oppijan tukitoimia järjestettäessä.

Toteutus

Toteutetaan kymmenen opintopisteen kokonaisuus kaksi kertaa.

  • Monikulttuurisen opiskelijan oppiminen ja tuen tarpeen tunnistaminen, 3 op
  • Menetelmiä monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen, 4 op
  • Verkostot ja yhteistyö monikulttuurisen ohjauksen ja opetuksen perustana, 3 op

Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, webinaareja, ohjattua etätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden suorittamisesta saa Monikulttuurinen osaaja -todistuksen. Koulutukseen osallistuja voi myös suorittaa halutessaan vain yhden koulutusosion.

Kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen, valmentavan ja valmistavan koulutuksen, perusopetuksen yläkoulujen sekä kotoutumiskoulutusten opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Maarit Sorjonen

erityisen tuen asiantuntija
Jyväskylä
044 765 1368
Maarit.Sorjonen@spesia.fi