MuutosjohtAMᴱO

#AMEO #johtaminen # #toimintakulttuuri 

Tavoite

Ammatillisen koulutuksen reformista johtuvan toimintakulttuurin ja johtamisen muutoksen tukeminen.

MuutosjohtAMᴱO-hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformista johtuvan toimintakulttuurin ja johtamisen muutoksen tukeminen. Hankkeessa uudistetaan mukana olevien oppilaitoksen toimintaa ja johtamisen organisointia niin, että osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteisöllinen kokeilu- ja toimintakulttuuri vahvistuvat. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan yksilö-, oppilaitos- ja verkostotasolla.

 

Toteutus

Uudistetaan oppilaitosta, johtajuutta ja toimintakulttuuria.

Hankkeeseen sisältyy mm. esimiesvalmennusta sekä uutena toimintamallina AMEO-areenatoimintamallin käynnistäminen keskijohdon ja esimiesten työn tueksi. AMEO-areenalla on mahdollisuus jakaa osaamista ja toimivia käytänteitä sekä saada vertaistukea toisilta esimiehiltä. Oppilaitoksen keskeiset asiakas- ja sidosryhmät, kuten opiskelijat ja työelämän edustajat osallistuvat hankkeen toimintaan. Toteutuksessa hyödynnetään mm. verkkokokouksia, -koulutuksia ja digitaalisia oppimisympäristöjä.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Marja Jäntti

Asiantuntijapalvelujohtaja
Turku
040 900 4027
Marja.Jantti@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo