Nepsy 3 – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 

#nepsy #nepsyvalmennus #neuropsykiatrinenvalmennus

Tavoite

Lisätään tietoja ja taitoja tukea asiakasta, jolla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. 

Tavoitteena on lisätä ja syventää teoreettisia tietoja ja antaa käytännön keinoja tukea asiakasta, jolla on neuropsykiatrisia vaikeuksia, kuten ADHD, autismin kirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai erilaisia oppimisvaikeuksia. Koulutusten tavoitteena on myös kehittää osallistujien ohjaus- ja valmennusosaamista.

Toteutus

Järjestetään neuropsykiatriseen valmennukseen liittyviä koulutuksia

Hankkeessa koulutetaan neuropsykiatrisia valmentajia 25 opintopisteen laajuisessa peruskoulutuksessa sekä annetaan jatkokoulutusta neuropsykiatrisina valmentajina jo toimiville. Lisäksi toteutetaan Lyhytnepsy-koulutuksia, joissa lisätään tietämystä neuropsykiatrisista vaikeuksista.

Koulutuksia toteutetaan Järvenpäässä, Turussa, Jyväskylässä ja Pieksämäellä. Koulutuksilla vastataan opetus- ohjaus ja kasvatustehtävissä toimivien lisääntyneeseen tarpeeseen kehittää osaamista, taitoja ja menetelmiä tukea henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. Pääkouluttajina toimivat Ammattiopisto Spesian asiantuntijat. Koulutuksissa käytetään myös talon ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Kristiina Luukkonen

työelämäkoordinaattori
Järvenpää
044 765 1337
Kristiina.Luukkonen@spesia.fi