Nivus

#laatu #ohjaus #moniammatillinenyhteistyö #vaativaerityinentuki

Tavoite

Jokainen nuori ohjautuu hänelle soveltuvaan opiskelupaikkaan ja kiinnittyy hyvään elämään. Nivelvaiheen toimijoiden tietoisuus ja osaaminen vaativasta erityisestä tuesta kasvaa.

Toteutus

Keskitytään erityisen ja vaativan erityisen tuen ohjaukseen.

  • Huomioidaan ohjauksessa erityisen ja vaativan erityisen tuen käsitteet ja toimintatavat.
  • Vaativan erityisen tuen ohjaushenkilöstön ohjaustaitoja vahvistetaan.
  • Kehitetään sisäisiä siirtymiä, jotta opiskelijoille muodostuu mielekkäitä ja soveltuvia opintopolkuja sekä työllistymisiä.
  • Alueellisia toimintamalleja kehitetään yhteistyössä alueen vaativan erityisen tuen verkostojen kanssa.
  • Jaetaan erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tietoutta nivelvaiheiden toimijoille.

Nivus-hanke on osa Oikeus osata –kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Tuotokset

Videosarja

Ohjausmalli

Muut

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo