Ohjaa erityisen hyvin!

#ohjaus #moniammatillinenyhteistyö #erityinentuki #nivelvaihe

Tavoite

Jokainen ohjaustyötä tekevä osaa ohjata tukea tarvitsevia oppijoita.

Ohjaa erityisen hyvin! -hankkeen tavoitteena on, että jokainen ohjaustyötä tekevä henkilö osaa ohjata tukea tarvitsevia oppijoita. Erityisopettajien ja opinto-ohjaajien yhteistyön tekeminen on tärkeää ja se korostuu oppivelvollisuusuudistuksen myötä. Tukea tarvitsevan oppijan nivelvaiheet tulee hoitaa ennakoiden ja hyvin. Nivelvaiheen toimijoiden tietoisuus ja osaaminen erityisestä ja vaativasta erityisestä tuesta kasvaa.

Toteutus

Toteutetaan kahdeksan opintopisteen laajuista ohjausosaamisen koulutuskokonaisuutta.

Hanke toteutetaan kahdeksan opintopisteen koulutuskokonaisuutena, joka toteutetaan kaksi kertaa. Koulutuksessa on neljä osiota, jotka toteutetaan monimuotokoulutuksena.

  1. Erityisen tuen oppijan nivelvaihe perusopetuksesta toiselle asteelle 2 op
  2. Erityisen tuen oppijan ohjaus opintojen aikana 2 op
  3. Opintojen keskeyttämisen ehkäisy 2 op
  4. Erityisen tuen oppijan uraohjaus ja täsmätyöllistyminen 2 op

 

Kohderyhmänä on oppilaanohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, ammatilliset erityisopettajat ja uraohjaajat.

Ohjaa erityisen hyvin! on Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen hanke ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Virpi Jussila

erityisen tuen asiantuntija
Turku
044 777 0122
Virpi.Jussila@spesia.fi